Rekrutacja do VI edycji “UTW dla społeczności” Termin przedłużony do 07.10.2018!


Ze względu na liczne prośby przedłużamy rekrutację do VI edycji programu “UTW dla społeczności”. Na zgłoszenia czekamy do 7 października!

Jeśli pragną Państwo wykorzystać potencjał słuchaczek i słuchaczy UTW, zdobyć nową wiedzę, doświadczenia, kompetencje niezbędne, aby aktywnie działać na rzecz własnego otoczenia, a także mikrogrant na działania, zachęcamy do udziału w projekcie „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności”.

INFORMACJE O PROJEKCIE – ZAPROSZENIE

Z naszym wsparciem grupy wolontariackie powstały dotąd na 50 UTW w całej Polsce, angażując kilkuset słuchaczy i słuchaczek oraz inicjując działania społeczne dla kilku tysięcy mieszkańców i mieszkanek. W ramach projektu osoby starsze realizują jako wolontariusze i wolontariuszki różnorodne pomysły: czytają bajki dzieciom, diagnozują bariery architektoniczne w swojej miejscowości, podejmują się rewitalizacji zaniedbanych przestrzeni publicznych, organizują dyżury prawnika na UTW, odwiedzają osoby zamieszkujące domy pomocy społecznej, prowadzą kulturalną kawiarenkę w lokalnym domu kultury, pielęgnują ogród społeczny w miejskim parku, inicjują działania związane ze swoją pasją.

Także w tym roku, na podstawie otrzymanych formularzy zgłoszeniowych wyłonimy 10 UTW, którym zaoferujemy zróżnicowane wsparcie w uruchomieniu grup wolontariatu i działań społecznych:

  • Cykl warsztatów poświęconych budowaniu grupy wolontariatu
  • Wsparcie trenerów i trenerek z „Sieci Latających Animatorów/Socjologów”
  • Mikrogrant na działanie wolontariackie
  • Poznanie innych Uniwersytetów Trzeciego Wieku zaangażowanych społecznie – „Sieć UTW zaangażowanych społecznie”

Na zgłoszenia czekamy do 7 października 2018 roku.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego:

FORMULARZ ELEKTRONICZNY

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela: Marcin Górecki (22) 396 55 16 lub 19; marcin.gorecki@e.org.pl.

Więcej na stronie www.utw.seniorzywakcji.pl.

Projekt „UTW dla społeczności” jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Patronem medialnym jest portal NGO.PL