Przesuwamy granice

Jakie historie snuje współczesna Europa? W jaką narodowościową mozaikę układają się jej mieszkańcy? Jakie opowieści noszą w sobie Ci, którzy w swoim doświadczaniu przekraczają geograficzne i mentalne granice nie tylko poszczególnych krajów europejskich, ale i całego Starego Kontynentu?
Podczas „Remapping Europe” śledzimy istniejące w społeczeństwach europejskich obrazy dotyczące migrantów i szukamy sposobów na ich dekonstrukcję. Od 11 do 13 stycznia trwał w Warszawie warsztat inaugurujący ten międzynarodowy projekt.

W ramach polskiej odsłony projektu zaprosiliśmy do współpracy grupę młodych twórców audiowizualnych, mających osobiste doświadczenia migracji bądź zajmujących się tym obszarem we własnej pracy twórczej. Oprócz lokalnych uczestników, w warsztacie wzięli udział partnerzy sieci Doc Next Network i troje międzynarodowych uczestników (młodych twórców) z Turcji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Przez trzy intensywne dni poddawaliśmy nasze osobiste doświadczenia twórczej obróbce. Wspólnie szukaliśmy zarówno utartych, funkcjonujących w obiegu obrazów dotyczących migracji i przemieszczania się ponad politycznymi i społecznymi granicami krajów, jak i wyjątkowych, osobistych historii. W ramach projektu poszukujemy nowych sposobów na ich opowiedzenie . Narzędziem, po które w tym celu sięgamy, jest remiks. Przed nami kolejne działania, których efektem będą autorskie remiksy uczestników – ich własne definicje migracji, odpowiedzi na pytanie o obraz migrantów we współczesnej Europie. Ich komentarze do rzeczywistości, w której coraz częściej pytanie „skąd jesteś” odsyła nas nie do jednego, a do wielu miejsc na mapie.

Organizatorem projektu jest międzynarodowa sieć Doc Next Network, zainicjowany przez Europejską Fundację Kultury. Jego lokalne odsłony organizowane są kolejno w Polsce, Turcji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Efekty działań w Polsce i pozostałych krajach zostaną opisane w planowanej na 2014r. publikacji. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” jest partnerem sieci DNN i organizatorem jej działań na terenie Polski. Lokalnym partnerem projektu jest Stowarzyszenie Homo Faber z Lublina.