Przedłużamy rekrutację do V edycji programu “UTW dla społeczności”!

 

Razem z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności zapraszamy do współpracy Uniwersytety Trzeciego Wieku zainteresowane rozwijaniem wolontariatu osób starszych i działaniami na rzecz społeczności lokalnej w ramach projektu „UTW dla społeczności”.

Jeśli pragną Państwo zwiększyć zaangażowanie słuchaczek i słuchaczy w życie UTW, zdobyć wiedzę i kompetencje niezbędne, aby aktywnie działać na rzecz własnego otoczenia, a także uzyskać mikro-grant na działania, zachęcamy do udziału w projekcie „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności”.

Z naszym wsparciem grupy tego typu powstały dotąd na 40 UTW w całej Polsce m.in. w Wałbrzychu, Wodzisławiu Śląskim, Międzychodzie, angażując kilkuset słuchaczy i słuchaczek oraz inicjując działania społeczne dla kilku tysięcy mieszkańców i mieszkanek. Starsi wolontariusze i wolontariuszki przygotowują z przedszkolakami spektakle, upiększają zaniedbane place, gotują z dziećmi ze świetlic środowiskowych, odwiedzają samotnych seniorów i seniorki oraz organizują pikniki sportowe. Uczą się nowych rzeczy i nawiązują przyjaźnie.

Projekt realizowany będzie w okresie od października 2017r. do grudnia 2018 r.

Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2017 roku.

FORMULARZ ELEKTORNICZNY:  https://utwdlaspolecznosci.webankieta.pl/

Więcej informacji na stronie projektu: http://utw.seniorzywakcji.pl.