Przedłużamy rekrutację do programu Seniorzy w akcji!

 

Teatr improwizowany, międzypokoleniowe majsterkowanie, nagrywanie ilustrowanych audiobooków, tworzenie ogrodów zielarskich czy wycieczki rowerowe bez względu na wiek – to tylko niektóre inicjatywy najaktywniejszych polskich seniorów. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” już po raz 11. daje szansę osobom 60+ oraz młodemu pokoleniu na realizację autorskich projektów społecznych. Do 28 marca można zgłaszać się do nowej edycji “Seniorów w akcji” – konkursu dotacyjnego w formie inkubatora. 

Konkurs „Seniorzy w akcji” organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować go przy wsparciu ekspertów oraz doświadczonych animatorów. Organizatorzy szukają osób, które chcą dzielić się swoim doświadczeniem i zdobywać nowe umiejętności, przydatne w dalszej aktywności społecznej.

Wypracowaliśmy unikalną formułę programu, która wspiera rozwój pomysłów na przedsięwzięcia społeczne zgłaszane przez osoby 60+ i pary międzypokoleniowe.” – opowiada Maria Adamiec, koordynatorka “Seniorów w akcji”. “Formuła ta zakłada aktywny udział w procesie tworzenia projektu od pomysłu do jego realizacji. Szukamy aktywnych osób 60+, które chcą połączyć rozwijanie własnych pasji i zainteresowań z działaniem na rzecz innych. Przełamujemy stereotypy związane z wiekiem. Pokazujemy, że i młodzi, i starsi mogą się od siebie wiele nauczyć, że perspektywy i zasoby różnych grup wiekowych są wartościowe.” – dodaje.

Konkurs ma przyjazną formułę. Do wzięcia udziału w akcji nie jest potrzebne doświadczenie w pisaniu projektów. Liczy się pomysł, chęć do działania i umiejętność współpracy z ludźmi. Konkurs realizowany jest w formule inkubatora - poprzez cykl warsztatów, wizyt studyjnych i dzięki wsparciu trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”, uczestnicy będą mieli okazję dopracować pomysły zgłoszone do konkursu i zdobyć wsparcie finansowe w wysokości od 6000 do 12000 zł.  Ze środków konkursu zostanie przyznanych 33-35 dotacji na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych.

O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) we współpracy z organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie czy dom kultury). Do tej pory organizatorzy konkursu wsparli ponad 300 projektów w całej Polsce. Wykorzystując potencjał absolwentów programu budowana jest również sieć Animatorów 60+, którzy aktywnie działają społecznie i są gotowi dzielić się swoją historią i doświadczeniem z innymi osobami starszymi, które rozpoczynają tego typu aktywność.

Doświadczenie zdobyte podczas projektu nauczyło nas pracy metodą projektową z grupą międzypokoleniową: mogłyśmy wypróbować różne sposoby działań wspomnieniowych dotyczących historii lokalnej społeczności oraz miejsca. Cenną lekcją z pracy nad projektem była nauka delegowania zadań i szukania pomocników w realizacji projektu.

KRYSTYNA (60+) I MARTYNA (35-), DŁUGOŁĘKA

Realizacja projektu przekonała mnie, że każdy wiek jest dobry, aby być aktywnym. Warto robić coś, co daje nam radość, zwiększa aktywność fizyczną i intelektualną, a wspólnie spędzony czas pozostawi na długo miłe wspomnienia.”

BARBARA (60+), IŁAWA

Cieszy mnie moja przydatność. Staram się przekonywać ludzi, że potrafią więcej niż im się wydaje. Jestem pewna, że wartością jest bycie razem, wspólne działanie. Można czerpać z tego radość, satysfakcję i uczyć się zaufania do innych.”

MARTA (60+), BYTÓW

 

Mapa projektów realizowanych w całej Polsce.Żeby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić formularz listu intencyjnego, który dostępny jest na stronie: www.seniorzywakcji.pl.
Składanie listów intencyjnych trwa do 28 marca 2018 roku.