PROJEKTOWANIE STAROŚCI – EDYCJA WIOSENNA 2021

Do 2050 roku Polska osiągnie jeden z najwyższych współczynników starości w Europie. Coraz więcej instytucji kultury zdaje sobie sprawę, że to właśnie osoby starsze będą (a może już są) jedną z największych grup odbiorców ich działań. Czy kultura jest gotowa na srebrną rewolucję?

O KURSIE

Pracujesz w instytucji kultury w Warszawie? Działasz lub planujesz realizację działań, w których odbiorcami będą osoby starsze? Wiesz, że praca z osobami starszymi to przyszłość i chcesz się lepiej do niej przygotować?

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza do udziału w kursie „Projektowanie starości”, podczas którego poznasz następujące zagadnienia:

- rozumienie starości (w tym procesów starzenia i kulturowego postrzegania osób starszych),
- poznanie podstawowych zagadnień związane z psychologią starzenia się,
- poznanie metod pracy z osobami o zróżnicowanych kompetencjach kulturowych,
- budowanie relacji z osobami starszymi także na zewnątrz instytucji.

Szukając rozwiązań często zapominamy, że grupa seniorów jest bardzo zróżnicowana. Są 60-, 70-, 80- i 90-latkowie. Są seniorzy sprawni i wymagający wsparcia. Są kobiety i mężczyźni. W czasie kursu przybliżymy Ci potrzeby każdej z tych grup.

Gwarantujemy możliwość spotkania niesztampowych, odważnych realizatorów projektów społecznych i społeczno-kulturalnych angażujących osoby starsze.

CELE KURSU

Rozumienie globalnych procesów starzenia się i ich glokalne interpretacje

- Rozróżnianie stereotypów od realiów starzenia się
- Wprowadzenie do problemu demencji – analiza przypadków.
- (Re/de-)konstruowanie zadań życiowych w kontekście faz starzenia się
- Rozpoznanie wagi miejsca dla starzenia się i uczestnictwa w kulturze – analiza przypadków.
- Modelowanie możliwych działań dla osób starszych w kulturze i porównywanie, ocenianie możliwości zastosowania podobnych rozwiązań we własnej instytucji
- Formułowanie kierunków rozwiązań dla instytucji z uwzględnieniem nazwanych potrzeb, doświadczeń i oczekiwań osób starszych

JAK DZIAŁA KURS ONLINE?

Kurs odbywa się online w trybie mieszanym − synchronicznym i asynchronicznym i wykorzystuje zróżnicowane metody uczenia się. Stawiamy zarówno na zaangażowanie indywidualne, jak i współpracę w grupie − szukanie rozwiązań, refleksję, realizację zadań. Wideo z wykładami ekspertów, jaki i możliwość dyskusji z nimi na żywo, a także uczenie się od innych uczestników kursu, dopełniają różnorodność form.

Krok 1. W dogodnym dla siebie czasie zapoznajesz się z przygotowanymi przez ekspertów materiałami wideo na platformie kursu.
Krok 2. Po zapoznaniu się z materiałem danego modułu, uczestniczysz w spotkaniu online prowadzonym przez eksperta. Spotkanie odbywa się na Zoomie.
Krok 3. We współpracy z innymi uczestnikami kursu realizujesz zadania zaproponowane przez ekspertów i przesyłasz im efekt wspólnej pracy.
Krok 4. Możesz skorzystać z sesji pytań i odpowiedzi, prowadzonej przez ekspertów, stworzonej dla uczestników kursu. Spotkanie odbywa się na Zoomie.
Krok 5. Korzystasz z dodatkowych materiałów i linków zamieszczanych przez ekspertów.
Krok 6. Jeśli jesteś zainteresowany(a) wdrożeniem modelowego rozwiązania w swojej instytucji, możesz skorzystać z indywidualnego tutoringu dostępnego w ramach kursu.
Krok 7. Otrzymujesz certyfikat, jeśli ukończyłeś(aś) co najmniej 3 z 5 modułów.

ILE CZASU TRZEBA POŚWIĘCIĆ NA KURS?

Decydując się na kurs, prosimy wziąć pod uwagę konieczność aktywnego udziału w co najmniej 3 z 5 modułów, aby otrzymać certyfikat.

Udział w kursie wymaga zaangażowania czasowego ok. 3 godz. tygodniowo i obejmuje:

  1. obejrzenie autorskich prezentacji przygotowanych specjalnie na potrzeby kursu przez naszych ekspertów
  2. udział w cotygodniowych spotkaniach online z ekspertami z obszaru animacji kultury, socjologii, gerontologii i psychologii oraz projektowania usług nastawionych na użytkownika (1,5 godz.)
  3. realizację praktycznych zadań
  4. udział w społeczności praktyków chcących rozwijać usługi dla osób starszych (zamknięta platforma kursu)

PROGRAM

Inauguracja (17.05, godz. 18.15 – 19.15)

Spotkamy się w grupie uczestników, przedstawimy ekspertów i odpowiemy na pytania dotyczące przebiegu kursu. Przekażemy też wskazówki techniczne.

Moduł 1: Dlaczego instytucje kultury powinny przygotować się na starzenie się społeczeństwa, ekspertka: Marta Białek-Graczyk

Posłuchamy prezentacji Marty Białek-Graczyk, prezeski Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, na temat różnych scenariuszy rozwoju instytucji kultury w kontekście przemian demograficznych.

Spotkanie: 24.05, godz. 17.30 – 19.00

Sesja pytań i odpowiedzi: 27.05, godz.17.30 – 18.00

Moduł 2: Psychologia starzenia się i starości, ekspertka: Ewa Drop

Przybliżymy podstawową wiedzę dotyczącą procesów starzenia się (aspekty psychologiczne i społeczne), konkretne wyzwania społeczne związane z procesem starzenia się społeczeństwa, bariery instytucjonalne, systemowe, społeczne i kulturowe stojące przed osobami starszymi w kontekście społeczności i/lub instytucji, w której pracują uczestnicy.

Warsztaty: 31.05, godz. 17.30 – 19.00

Sesja pytań i odpowiedzi: 01.06, godz. 19.00 – 19.30

Moduł 3: Gerontologia społeczna, ekspertka: Magdalena Rosochacka-Gmitrzak

Uczestnicy i uczestniczki poznają zróżnicowanie grupy, jej potrzeby i zmierzą się ze stereotypami na temat starości. Zdiagnozujemy najważniejsze wyzwania i potrzeby.

Warsztaty: 08.06, godz. 17.30 – 19.00

Sesja pytań i odpowiedzi:10.06, godz. 17.30 – 18.00

Moduł 4: Osoby niesamodzielne w instytucjach kultury, ekspert: Bartek Lis

Przyjrzymy się krytycznie różnym rozwiązaniom, które mogą włączać osoby starsze – ich potencjałowi, ograniczeniom. Ta część kursu to dobry moment, aby podzielić się doświadczeniami z naszych placówek i poddać różne założenia w wątpliwość.

Spotkanie: 14.06, godz. 17.30 – 19.00

Sesja pytań i odpowiedzi: 16.06, godz. 17.30 – 18.00

Moduł 5: Planowanie usług w odpowiedzi na potrzeby osób starszych, ekspertka Katarzyna Wala

Rozwiniemy „mięsień empatii” poprzez analizę sytuacji kilku osób starszych zaproszonych przez Towarzystwo do podzielenia się swoją codziennością. Przeprowadzimy uczestników i uczestniczki przez proces projektowania (korzystając z metody design thinking) własnego pomysłu na działania skierowane do osób starszych w swojej instytucji/organizacji/inicjatywie.

Warsztaty z Katarzyną Walą (cz. 1): 21.06, godz. 17.30 – 19.00

Warsztaty z Katarzyną Walą (cz. 2): 24.06, godz. 17.30 – 19.00

Podsumowanie kursu i tutoring, ekspertki: Marta Białek-Graczyk, Magda Rosochacka-Gmitrzak

Przedstawimy przykłady ambitnych i niesztampowych projektów realizowanych z i przez osoby starsze w różnych typach instytucji i organizacji. Poruszymy takie tematy jak: działania międzypokoleniowe, obywatelskie, na rzecz wspólnej przestrzeni oraz działania wokół dziedzictwa. Uczestnicy i uczestniczki poznają rozwiązania dostępne na otwartych licencjach i gotowe do wykorzystania. Zaprosimy Was do indywidualnych konsultacji dostępnych w ramach kursu z naszymi ekspertami, jeśli zdecydujecie się wdrażać rozwiązania w swojej instytucji. Podsumujemy dotychczasową pracę.

Spotkanie: 28.06 godz. 17.30 – 18.30

 Wszystkie spotkania, warsztaty oraz sesje odbędą się na platformie Zoom.

POBIERZ HARMONOGRAM KURSU

KTO POWINNIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE?

- pracownicy warszawskich instytucji kultury, którzy tworzą usługi dla odbiorców i planują rozwijać sprawdzone rozwiązania skierowane do seniorów.
- liderzy instytucji kultury, którzy odpowiadają z strategię rozwoju placówek w Warszawie.
- twórcy kultury, animatorzy działający w Warszawie, którzy chcą lepiej poznać specyfikę zróżnicowanych grup starszych mieszkańców.
- osoby, które mają wpływ na kształt kultury w Warszawie, które chcą poszerzyć pole działań o współpracę z osobami starszymi.

NABÓR

Jedno z 25 miejsc czeka na Ciebie! Zgłoszenia przyjmujemy do piątku, 7 maja 2021. Informację, kto zakwalifikował się na kurs, przekażemy mailowo i telefonicznie do 12 maja.

Zgłoś się do 7 maja wypełniając formularz zgłoszeniowy:

https://www.webankieta.pl/ankieta/625284/projektowanie-starosci-2021-kurs-dla-kadr-kultury-warszawy.html

POZNAJ NASZYCH EKSPERTÓW:

Marta Białek-Graczyk

Ewa Drop

Ewa Kominek

Bartek Lis

Magdalena Rosochacka-Gmitrzak

Katarzyna Wala

Więcej o ekspertach: LINK

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ CERTYFIKAT?

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest:

- udział w co najmniej 3 z 5 modułów,
- udział w spotkaniach i dyskusjach,
- realizacja 3 z 5 zadań,
- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu: me@noemigryczko.com

Kurs jest bezpłatny i skierowany jedynie do pracowników instytucji kultury w Warszawie.

REGULAMIN KURSU

Kurs „Projektowanie starości” jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i współfinansowany przez m. st. Warszawa oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”.