Projektowanie bez barier

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach „Projektowanie bez barier” organizowanych w ramach WAWA Design FestiwalOba spotkania odbędą się 10 września w Soho Factory.

14:00-15:30 Projektowanie dla seniorów: Dojrzałość dobrze zaprojektowana

Dyskusja panelowa, która ma na celu omówienie rezultatów projektu „Innowacje na rzecz Aktywnego Starzenia się” DAA. W ramach projektu Miasto zleciło zaprojektowanie usługi dedykowanej osobom starszym. Celem było zaprojektowanie międzypokoleniowego centrum, w którym będą podejmowane działania wykorzystujące potencjał osób starszych np. wolontariat, promocja działań na rzecz seniorów, wspieranie i upowszechnianie inicjatyw seniorskich, budowanie przyjaznej przestrzeni, inicjowanie dialogu społecznego oraz wzmacnianie pozytywnego wizerunku osób starszych.

W dyskusji udział wezmą:

Maja Ganszyniec i Krystian Kowalski Studio Kompott
Lubomira Trojan Zamek Cieszyn
Zuza Sikorska i Robert Pludra – Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
Przedstawiciel Biura Pomocy i Projektów Społecznych
Halina Kowalska – aktywna seniorka

16:00-17:30 Przestrzeń uniwersalnie zaprojektowana

W dyskusji panelowej będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie „jak sprawić by wszyscy projektowali uniwersalnie?” (zarówno w zakresie przestrzeni miejskiej jak i cyberprzestrzeni). Przedstawiciele organizacji pozarządowych wraz z przedstawicielami Miasta będą starali się wypracować założenia działań i kierunki współpracy, które zapewniłyby dostępność miejskiej przestrzeni publicznej dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, rodziców z wózkami itp.

Do udziału w panelu zostali zaproszeni:

Piotr Pawłowski – Stowarzyszenie Integracja
Grzegorz Wilczek – Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
Patrycja Dołowy – Fundacja Mama
Małgorzata Pacholec – Polski Związek Niewidomych
Krzysztof Kaperczak – Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Ponadto w panelu udział wezmą przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich oraz Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o potwierdzenie udziału poprzez email na adres:bezbarier@um.warszawa.pl lub telefonicznie 22 443 02 73