Spotkanie grupy roboczej Praktyków Inkubacji

 

 

Zapraszamy na spotkanie grupy roboczej Praktyków Inkubacji.
Zapraszamy instytucje, organizacje, koordynatorów programów inkubacyjnych i osoby, które wspierają innych w tworzeniu i realizacji przedsięwzięć społeczno-kulturalnych.
Spotkanie odbędzie się 24 listopada w godz.11:30 – 16:00 w Warszawie, w siedzibie Towarzystwa „ę” przy ul.Mokotowskiej 55 lok. 50 Jedną z rekomendacji niedawnego Kongresu Kultury jest sieciowanie środowiska wspierającego innowacje w kulturze. Chcemy wyjść naprzeciw tej rekomendacji i naszym spotkaniem zainicjować proces sieciowania i wymiany wśród kulturalnych i artystycznych inkubatorów.

Od 2002 roku przeprowadziliśmy przez proces „od pomysłu do realizacji” ponad 1000 innowatorów społecznych, twórców i animatorów działających w organizacjach pozarządowych, oddolnych grupach, instytucjach kultury, niezależnych galeriach, wiejskich świetlicach albo zupełnie na własną rękę. Wiemy, że często oni sami mają najlepsze pomysły na to, co trzeba zrobić w ich okolicy, żeby ludziom żyło się lepiej. Chcemy tworzyć im dobre warunki do rozwoju ich inicjatyw i pomysłów.
Zebraliśmy doświadczenia, wypracowaliśmy autorski model inkubowania projektów, dzielimy się pomysłami na to jak na co dzień pracować metodą inkubatora pomysłów.Teraz chcemy spotkać innych. którzy działają w tym samym obszarze, mają swoje metody i modele. Chcemy wymienić się refleksjami i praktycznymi narzędziami.
Jeżeli wspierasz innych w tworzeniu i realizacji własnych przedsięwzięć społeczno-kulturalnych weź udział w spotkaniu grupy roboczej Praktyków Inkubacji.
Przedstaw się i napisz krótko o swoich doświadczeniach w inkubacji projektów, oczekiwaniach wobec spotkania oraz czym możesz podzielić się z innymi.
Zgłoszenie wyślij do 18 listopada na adres: laboratorium@e.org.pl
Liczba miejsc ograniczona.
Jeżeli znasz organizację / instytucję / osobę, która mogłaby być zainteresowana spotkaniem przekaż dalej informację o nim.


Po seminarium  zapraszamy na otwarte konsultacje projektów Laboratorium Pomysłów “ę”, w trakcie których możesz przedyskutować swoje pomysły na działania z doświadczonymi animatorami kultury i praktykami z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”. Nasi animatorzy będą do Waszej dyspozycji w godzinach 17-19. zapisy: laboratorium@e.org.pl. W tytule maila prosimy podać “konsultacje pomysłów”.

Seminarium oraz konsultacje pomysłów odbywają się w ramach programu “Laboratorium Pomysłów” finansowanego ze środków m.st.Warszawy.