Pracownia Orange 2016

Latający Animatorzy Kultury, Latający Socjologowie, Latający Animatorzy Cyfrowi Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę“ dla Pracowni Orange
 
 
Formularz zgłoszeniowy dla Pracowni Orange chętnych do wzięcia udziału w programie LAK i LAS dla Pracowni Orange 2016

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z Regulaminem konkursu i Ofertą wsparcia, którą zapewnia Sieć LAK/LAS/LAC.

Zachęcamy do wypełnienia formularza językiem swobodnym, a nie urzędowym, proponujemy konwencję listu do znajomego.
1. Prosimy o podanie danych kontaktowych:

Nazwa miejscowości:

Dane osoby odpowiedzialnej za wizytę Latajacego:

Imię:

Nazwisko:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

2000
2. Prosimy opisać krótko Państwa Pracownię według poniższych punktów(max 2000 znaków ze spacjami):
a) Kto tworzy Pracownię? Kto jest liderem? Kto tworzy zespół? Jakie zasoby ma każdy z członków Pracowni?
b) Jakie działania zaplanowaliście na pierwszy rok działania?
c) Czy współpracujecie z innymi organizacjami/organizacjami? Jeśli tak, to z jakimi?
2000
3. Proszę opisać miejscowość/dzielnicę, w której działa Pracowania. Ilu ma mieszkańców, jak wygląda, co w niej Państwo lubią, a czego nie? Jak wygląda życie społeczno-kulturalne? Proszę opisać słabe i mocne strony miejscowości, a także wyzwania jakie widzą Państwo przed nią? Można opisać wyzwania społeczne, ciekawe grupy, nowe zjawiska.
1000
4. W jakich działaniach w Pracowni używacie nowych technologii? Do jakich działań wykorzystujecie komputery i programy, które macie na nich zainstalowane? Jaka grupa odbiorców jest najbardziej zainteresowana tego typu aktywnościami? Czy korzystacie z programów, które są dostępne za darmo w Internecie? Jakie to programy i do czego ich używacie? (max. 1000 znaków ze spacjami)
500
5. Na jakie Wasze potrzeby odpowiedzią będzie przyjazd Latającego? (przed odpowiedzią sugerujemy zapoznać się z profilami naszych Latających Animatorów i Socjologów). Rozwińcie wybrane odpowiedzi (max 500 znaków ze spacjami)
chcemy dowiedzieć się czegoś o społeczności, w której pracujemy
nie tak
 
chcemy zaprosić do działań nową grupę, z którą dotychczas nie pracowaliśmy
nie tak
 
potrzebujemy inspiracji i nowych pomysłów
nie tak
 
szukamy wsparcia i rozwoju swoich umiejętności lub grup, z którymi działamy
nie tak
 
chcemy rozwinąć pracę zespołową
nie tak
 
chcemy dowiedzieć się czegoś o społeczności, w której pracujemy
nie tak
 
zależy nam na lepszej komunikacji z odbiorcami działań
nie tak
 
chcemy się lepiej promować naszą Pracownię
nie tak
 
szukamy kreatywnych sposobów wykorzystania sprzętu, w który jest wyposażona Pracownia
nie tak
 
INNE – jakie?
(prosimy uzupełnić pole poniżej)

500
6. Czy wsparcie Latającego chcecie skupić na działaniach z jakąś szczególną grupą, czy kierujecie je do szerokiego grona odbiorców? Opiszcie krótko swoje plany w tym zakresie. (max 500 znaków ze spacjami)
500
7. Opiszcie efekt, którego oczekujecie po realizacji działań wspieranych przez Latającego? (max 500 znaków ze spacjami)
500
8. W jakim orientacyjnie terminie chcielibyście zaprosić Latającego (od 8 stycznia do 30 czerwca 2016)? (max 500 znaków ze spacjami)
500
9. Jaki sprzęt posiada wasza Pracownia? (np: aparat, kamera, rzutnik, komputer, drukarka itp.) Z czego chcecie skorzystać podzcas wizyty Latającego? (max 500 znaków ze spacjami)
500
10. Czy po zapoznaniu się ze stroną Latających Animatorów Kultury i Socjologów, na której są dostępne sylwetki animatorów oraz po spotkaniach na Targowisku Próżności dokonaliście wstępnego wyboru osoby/osób, która miałaby Was wesprzeć? Proszę podać odpowiedź (imię i nazwisko) i uzasadnić, krótko swój wybór. (max 500 znaków)
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu.
Niniejszym oświadczam, że wypeniając formularz zgłoszeniowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883.
Wyślij