Poszukujemy trenerów do realizacji pracy w czasie Lessons Learned

Projekt Generator Innowacji. SIECI WSPARCIA to przedsięwzięcie dotyczące inkubowania innowacji społecznych na rzecz wsparcia niesamodzielnych osób starszych i/lub ich opiekunów. Autorów najlepszych pomysłów  zaprosiliśmy do inkubatora i udzielamy im wsparcia ekspertów, badaczy oraz tutorów aby mogli dopracować swój pomysł i przekształcić go w model do testowania.

W dniach 07- 08.09.2018 roku w Warszawie odbędą się warsztaty dla uczestników projektu. Warsztaty mają na celu podsumowanie doświadczeń Warsztaty będą prowadzone aktywnymi metodami, w dynamicznej formule.

W związku z powyższym Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” poszukuje trzech trenerów do poprowadzenia warsztatów (uczestnicy pracują w 3 grupach warsztatowych). 

Szczegółowe informacje:

Treść ogłoszenia

Formularz zgłoszeniowy 

Oferty należy składać pocztą (decyduje data wpływu), osobiście w siedzibie Zamawiającego lub na adres mailowy: sieciwsparcia@e.org.pl(w wersji elektronicznej oferta powinna być zeskanowana, podpisana, każdy dokument „zaparafowany”).

Termin składania ofert upływa w dniu 04 września 2018 r. o godzinie 16.30. 

Dodatkowych informacji udziela Marta Białek: marta.bialek@e.org.pl.

 

Projekt GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 2 667 785,18 zł. Wkład własny pokrywa Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji”.

Więcej o projekcie: www.sieciwsparcia.pl