Poszukujemy ekspertów, którzy udzielą wsparcia doradczego grantobiorcom

Zapraszamy do złożenia ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe (numer 12/2018), realizowane w ramach projektu „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia”.

Projekt zakłada uruchomienie w lokalnych środowiskach potencjału sieci społecznych na rzecz rozwoju innowacyjnych usług i produktów wspierających samodzielność i społeczną integrację zależnych osób starszych w miejscu ich zamieszkania oraz równolegle zapewniających wsparcie ich opiekunom w celu przeciwdziałania wypaleniu i wsparcia aktywności zawodowej. Inkubowane innowacje będą także wspomagać działania profilaktyczne przygotowujące osoby starsze i całe rodziny do uruchomienia społecznych sieci dużo wcześniej nim zaistnieje potrzeba korzystania z usług opiekuńczych. Celem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań oddolnie w oparciu o dobrze rozpoznane potrzeby zależnych osób starszych i ich opiekunów, a także w oparciu o lokalne zasoby konkretnych społeczności, sąsiedztw.

 

Treść zapytania oraz konieczne załączniki są dostępne do pobrania:

Zapytanie ofertowe_12/2018

Załącznik nr 1_formularz ofertowy_12.2018

Zalacznik nr 2_warunki_udzialu_12.2018

Zalacznik nr 3_oswiadczenie_12.2018

 

Oferty należy składać pocztą (decyduje data wpływu), osobiście w siedzibie Zamawiającego lub na adres mailowy: katarzyna.polak@e.org.pl (w wersji elektronicznej oferta powinna być zeskanowana, podpisana, każdy dokument „zaparafowany”).

Termin składania ofert upływa w dniu 23.04.2018 r. o godzinie 12.00.

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Polak: katarzyna.polak@e.org.pl

Więcej o projekcie: www.sieciwsparcia.pl

Informacja nt. wybranych Wykonawców

 

Projekt GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 2 667 785,18 zł. Partnerem projektu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji”.