Poszukujemy ekspertów ds. analizy warunków implementacji

Projekt Generator Innowacji. SIECI WSPARCIA to przedsięwzięcie dotyczące inkubowania innowacji społecznych na rzecz wsparcia niesamodzielnych osób starszych i/lub ich opiekunów. Autorów najlepszych pomysłów  zaprosiliśmy do inkubatora i udzielamy im wsparcia ekspertów, badaczy oraz tutorów aby mogli dopracować swój pomysł i przekształcić go w model do testowania.

W związku z powyższym Towarzystwo poszukuje ekspertów tematycznych ds. analizy warunków implementacji wypracowanych rozwiązań, który dostarczy wsparcia eksperckiego na potrzeby realizacji projektu.

Szczegółowe informacje:

Treść ogłoszenia

Formularz zgłoszeniowy

Oferty należy składać pocztą (decyduje data wpływu), osobiście w siedzibie Zamawiającego lub na adres mailowy: katarzyna.polak@e.org.pl(w wersji elektronicznej oferta powinna być zeskanowana, podpisana, każdy dokument „zaparafowany”).

Termin składania ofert upływa w dniu 20 sierpnia 2018 r. o godzinie 17.00. 

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Polak: katarzyna.polak@e.org.pl

 

Projekt GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 2 667 785,18 zł. Wkład własny pokrywa Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji”.

Więcej o projekcie: www.sieciwsparcia.pl