Poszukujemy eksperta w zakresie statystyki / desk research

Projekt Generator Innowacji. SIECI WSPARCIA to przedsięwzięcie dotyczące inkubowania innowacji społecznych na rzecz wsparcia niesamodzielnych osób starszych i/lub ich opiekunów. Autorów najlepszych pomysłów  zaprosiliśmy do inkubatora i udzielamy im wsparcia ekspertów, badaczy oraz tutorów aby mogli dopracować swój pomysł i przekształcić go w model do testowania.

W związku z powyższym poszukuje eksperta w zakresie statystyki / desk research, który dokona analizy i zestawienia dostępnych danych we wskazanych przez Zamawiającego obszarach tematycznych.

Szczegółowe informacje:

Treść ogłoszenia

Formularz zgłoszeniowy

Oferty należy składać pocztą (decyduje data wpływu), osobiście w siedzibie Zamawiającego lub na adres mailowy: katarzyna.polak@e.org.pl(w wersji elektronicznej oferta powinna być zeskanowana, podpisana, każdy dokument „zaparafowany”).

Termin składania ofert upływa w dniu 25 lipca 2018 r o godzinie 12.00.

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Polak: katarzyna.polak@e.org.pl

 

Projekt GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 2 667 785,18 zł. Partnerem projektu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji”.

Więcej o projekcie: www.sieciwsparcia.pl