Poszukiwany Asystent Koordynatorów projektów!

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z siedzibą w Warszawie zatrudni Asystenta Koordynatorów projektów do ogólnopolskich programów szkoleniowo-dotacyjnych : „Seniorzy w akcji” i „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności (UTW)“. Miejsce Pracy: Warszawa.

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za:

1) Współpracę w kilkuosobowym zespole programu „Seniorzy w akcji” oraz „UTW“, uczestnictwo w procesie planowania działań programów (www.seniorzywakcji.pl; www.utw.seniorzywakcji.pl)

2) Wsparcie realizacji działań w programach:
- promocja i nabór uczestników konkursów dotacyjnych (zamieszczanie informacji o konkursie na portalach internetowych, tworzenie baz kontaktowych, mailing, obsługa internetowego systemu zgłoszeń na konkurs);
- udzielanie informacji o projektach;
- archiwizacja zdjęć i dokumentów programów;
- sporządzanie statystycznych zestawień na potrzeby programów;
- koordynowanie procesu raportowania grantobiorców;
- wspólpraca ze stażystami, wolontariuszami.

3) Logistykę, organizację i administrację:
- logistyczna organizacja prac komisji konkursów dotacyjnych;
- logistyczna organizacja warsztatów dla uczestników konkursów (zapytania ofertowe, podpisywanie umów, ewaluacja warsztatów, odpowiedzialność za kompletność dokumentów; zaliczki, rozliczenie przejazdów, zbieranie faktur, organizacja transportu, ubezpieczeń, kontakt z uczestnikami);
- organizacja wizyt studyjnych (UTW);
- przygotowywanie wysyłek pocztowych do uczestników programów.

4) Wsparcie działań promocyjnych:
- aktualizacja strony internetowej programów;
- przygotowanie i zamawianie materiałów promocyjnych na potrzeby programów;
- przygotowanie materiałów do newslettera;
- prowadzenie i aktualiacja baz kontaktów;
- koordynacja i współpraca z podwykonawcami w zakresie zamawiania materiałów promocyjnych.

Wymagania:

- wykształcenie humanistyczne;
- znajomość programu WordPress i Excel;
- bardzo dobra organizacja pracy, rzetelność i skrupulatność;
- wysokie umiejętności komunikacyjne;
- odpowiedzialność, elastyczność;
- umiejętność pracy w zespole;
- otwartość na uczenie się;
- zainteresowania w obszarze wspierania aktywności seniorów, współpracy pokoleń, animacji społeczno-kulturalnej, organizacji pozarządowych;
- mile widziane „lekkie pióro” oraz umiejętności graficzne.

Oferujemy:

Pracę na 4/5 etatu z możliwością przedłużenia na cały etat na podstawie umowy o pracę (w tym 3 miesięczny okres próbny). Oferujemy możliwość rozwoju i zdobycia nowych umiejętności. Oferujemy wynagrodzenie: 3060 zł brutto. Zgłoszenia zawierające CV wraz ze zdjęciem i list motywacyjny proszę przesyłać na adres email: biuro@e.org.pl z dopiskiem „ Asystent Koordynatorów projektów” do dnia 26 lutego 2018r.

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zmianami.”