Poszukiwani eksperci do podzielenia się wiedzą z uczestnikami projektu “Generator Innowacji. Sieci Wsparcia”

W dniach 9-10 czerwca 2017 roku w Warszawie odbędą się warsztaty dla ok.100 uczestników projektu “Generator Innowacji. Sieci Wsparcia.” Kreatywna formuła GENERATORA POMYSŁÓW ma na celu rozwinięcie szkicowych koncepcji innowacji społecznych. Po inspirujących warsztatach uczestnicy przygotują kolejną, bardziej dopracowaną wersję opisu innowacji. Warsztaty będą prowadzone aktywnymi metodami, w dynamicznej formule.

W związku z powyższym poszukujemy ekspertów, którzy podczas spotkania będą dzielili się swoją wiedzą z uczestniami.

 

Poszukujemy ekspertów z poniższych 18  zakresów tematycznych:

1. Pedagog i gerontolog społeczny, doświadczenie w pracy z seniorami i grupami międzypokoleniowymi

2. Psycholog lub gerontolog z doświadczeniem w prowadzeniu programów wsparcia dla rodzinnych opiekunów osób starszych

3. Ekspert w zakresie wsparcia opiekunów osób z chorobą Alzheimera

4. Psycholog z doświadczeniem w prowadzeniu programów wsparcia dla osób starszych

5. Ekspert w zakresie prowadzenia programów wsparcia dla osób starszych (szczególnie z zakresu przeciwdziałania samotności seniorów)

6. Ekspert w zakresie aktywności ruchowej osób starszych, z praktycznym doświadczeniem prowadzenia działań w tym obszarze

7. Lekarz/psycholog/gerentolog  (lub zbliżone kompetencje), specjalizujący się w pracy z osobami z demencją

8. Ekspert w zakresie praw osób starszych

9. Architekt z doświadczeniem w projektowaniu mieszkań dla osób starszych

10. Projektant, z doświadczeniem w realizacji praktycznych działań z zakresu projektowania i działań społecznych,

11. Animator kultury (lub zbliżone kompetencje) z doświadczeniem w prowadzeniu programów wolontariatu (w tym wolontariatu osób starszych)

12. Animator kultury z doświadczeniem w pracy z twórcami i tematyką sztuki zaangażowanej społecznie

13. Polityk społeczny/badacz/ (lub zbliżone kompetencje) specjalizujący się w tworzeniu lokalnych partnerstw oraz współpracy z samorządem

14. Specjalista w dziedzinie pomocy społecznej, z doświadczeniem w pracy w ośrodku pomocy społecznej, doświadczenie w realizacji programów aktywizacji seniorów

15. Badacz społeczny lub socjolog z doświadczeniem w prowadzeniu procesów diagnozy społecznej

16. Programista, specjalizujący się w nowych technologiach w działaniach społecznych

17. Ekspert w zakresie rozwiązań finansowych dla projektów społecznych

18. Mediator/coach/facylitator/menadżer (lub zbliżone kompetencje)z doświadczeniem w diagnozowaniu kompetencji metodą assessment center, doświadczenie w pracy w procesach rekrutacyjnych

Oferty zawierające CV oraz stawkę za godzinę pracy w kwocie brutto prosimy składać na adres mailowy: katarzyna.samecka@e.org.pl  lub osobiście w biurze Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” do dnia 6 czerwca 2017 roku.

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zmianami.”

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Samecka: katarzyna.samecka@e.org.pl.

Więcej o projekcie: http://sieciwsparcia.pl/.