Poszukiwani eksperci do podzielenia się wiedzą z uczestnikami projektu: “Generator Innowacji. Sieci Wsparcia”

Projekt Generator Innowacji. SIECI WSPARCIA to przedsięwzięcie dotyczące inkubowania innowacji społecznych na rzecz wsparcia niesamodzielnych osób starszych i/lub ich opiekunów. Autorów najlepszych pomysłów  zaprosiliśmy do inkubatora i udzielamy im wsparcia ekspertów, badaczy oraz tutorów aby mogli dopracować swój pomysł i przekształcić go w model do testowania.

W związku z powyższym poszukujemy ekspertów, którzy udzielą wsparcia doradczego uczestnikom projektu.

Poszukujemy ekspertów z poniższych zakresów tematycznych:

  1. Ekspert posiadający wiedzę i doświadczenie  w obszarze transportu osób – w szczególności systemu transportu opartego na wolontariacie.
  2. Ekspert posiadający wiedzę i doświadczenie w zastosowaniu nowych technologii dla potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym tematyka związania ze sterowaniu komputerem za pomocą głosu).
  3. Ekspert  posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie szkolenia wolontariuszy w temacie wsparcia emocjonalnego i duchowego osób starszych i/lub samotnych.
  4. Specjalista ds. marketingu internetowego.
  5. Psycholog/terapeuta posiadający doświadczenie w pracy z osobami starszymi zależnymi i/lub i opiekunami) (2 osoby).
  6. Ekspert od nowych technologii oraz narzędzi i portali społecznościowych.
  7. Psycholog, terapeuta mający doświadczenie w stosowaniu technik relaksacyjnych/medytacyjnych i prowadzenia grup wsparcia.
  8. Ekspert posiadający doświadczenie w projektowaniu gier komputerowych.
  9. Ekspert w zakresie tworzenia modeli biznesowych (w szczególności dla start-upów i/lub inicjatyw z obszaru przedsiębiorczości społecznej).
  10. Ekspert ds. zielarstwa.

Oferty zawierające CV (zawierające informacje o doświadczeniu w wybranym obszarze) wraz z informacją o rodzaju lub numerem eksperta, na który składana jest propozycja oraz proponowaną stawką za godzinę pracy w kwocie brutto prosimy składać na adres mailowy: katarzyna.samecka@e.org.pl  lub osobiście w biurze Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” do dnia 16 października 2017 roku do godziny 16:30. W razie wpłynięcia więcej niż jednej oferty na danego eksperta o wyborze oferenta zadecyduje najkorzystniejsza stawka za godzinę pracy w kwocie brutto. Zaoferowane wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty, jakie poniesie Towarzystwo w wypadku podjęcia współpracy z ekspertem.

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zmianami.”

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Samecka: katarzyna.samecka@e.org.pl.

Więcej o projekcie: www.sieciwsparcia.pl.