Poszukiwani dwaj trenerzy do poprowadzenia warsztatów!

W dniach 9-10 czerwca 2017 roku w Warszawie odbędą się warsztaty dla ok.100 uczestników projektu. Kreatywne warsztaty w formule  GENERATORA POMYSŁÓW (autorski format Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”) mają na celu rozwinięcie szkicowych koncepcji innowacji społecznych. Po inspirujących warsztatach uczestnicy przygotują kolejną, bardziej dopracowaną wersję opisu innowacji.  Warsztaty będą prowadzone aktywnymi metodami, w dynamicznej formule.

W związku z powyższym Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” poszukuje dwóch trenerów do poprowadzenia warsztatów.

Kryteria dostępu:

  • dostępność w terminie 09.06.2017  w godz. 12:00-17:00, 10.06.2017 w godz.10:00-14:30
  • dostępność i udział w spotkaniu przygotowawczym w dn.07.06.2017
  • dostępność podczas ewaluacji warsztatów w dn.15.06.2017
  • wykształcenie wyższe – magister nauk społecznych lub humanistycznych
Więcej szczegółów dotyczących kryteriów wyboru: zapytanie ofertowe_trenerzy.

Oferty należy składać na adres mailowy: katarzyna.samecka@e.org.pl  lub osobiście do dnia 4 czerwca 2017 roku na formularzu ofertowym wraz z CV. Pobierz formularz ofertowy: formularz ofertowy_trenerzy

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zmianami.”

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Samecka: katarzyna.samecka@e.org.pl.

Więcej o projekcie: http://sieciwsparcia.pl/.