Polska Lab

  

 

Polska Lab to miejskie laboratorium medialno-obywatelskie, które razem z Fundacją Evens uruchamiamy w dwóch średnich miastach w Polsce. Łączymy potencjał lokalnych organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą, miejskich aktywistów i ekspertów z dziedziny nowych mediów i nowych technologii. Wszystko po to, by zwiększać obywatelską świadomość i wzmocnić wpływ młodych mieszkańców na przestrzeń, w której żyją.

#średnie miasto #zmiana #ruchy miejskie i obywatelskie #młodzież #nowe media i technologie #laboratorium

Co się wydarzy?

 • otwarte nabory dla organizacji/instytucji – pierwszy nabór: jesień 2016, drugi nabór: wiosna 2017

nabór jesienny: 

11.10 – 30.10 2016 formularz rekrutacyjny: www.polskalab.e.org.pl/formularz 

listopad 2016 rozmowy z wybranymi organizacjami/instytucjami

 • partnerstwa - tworzenie lokalnych partnerstw, składające się z miejskich organizacji obywatelskich oraz ekspertów z dziedziny nowych mediów i/lub nowych technologii w celu przygotowania laboratorium
 • laboratorium – tygodniowe laboratorium medialno-obywatelskie dla młodzieży przygotowane przy wsparciu merytorycznym i finansowym Towarzystwa „ę”. Laboratorium będzie składać się z warsztatów medialnych i warsztatów z działań społecznych.
 • trwałość rozwiązań - wdrożenie wypracowanych w trakcie laboratorium narzędzi w regularnej pracy organizacji/instytucji

 

Co otrzyma wybrana organizacja/instytucja?

 • wsparcie merytoryczne i organizacyjne od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”
 • lokalne partnerstwa z innymi organizacjami działającymi w danym obszarze
 • wsparcie eksperta w zakresie nowych mediów i technologii
 • rozbudowanie oferty instytucji o działania związane z nowymi technologiami
 • aktywizacja młodzieży i zachęcenie ich do podjęcia wyzwania społecznego specyficznego dla danego miejsca
 • dofinansowanie niektórych elementów laboratorium przez Towarzystwo „ę”
 • wsparcie ekspertów w zbudowaniu rozwiązania/ produktu/ narzędzia, który będzie można regularnie wykorzystywać w pracy organizacji lub instytucji

 

Dlaczego działania w mieście?

W Polsce coraz silniej działają oddolne, pozarządowe ruchy i inicjatywy obywatelskie. Naciskają na władze, walczą o przyjazną mieszkańcom przestrzeń, alarmują o nieprawidłowościach, troszczą się o dobra wspólne.

Polska Lab doprowadzi do spotkania dwóch grup: miejskich aktywistów oraz uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wesprzemy proces ich synergii, wspólnego projektowania rozwiązań dla wcześniej zdiagnozowanych problemów społecznych i wdrażania wypracowanych rozwiązań.

Dlaczego nowe media i nowe technologie?

Mądrze używane, dogłębnie poznane narzędzia nowych mediów i nowych technologii mogą inicjować i wzmacniać zmianę społeczną. Polska Lab kładzie nacisk na świadome, krytyczne i kreatywne korzystanie z nich, przy jednoczesnej refleksji nad potrzebami i wyzwaniami „świata w realu”. Tym wyzwaniem jest dla nas wydobycie potencjału, jaki tkwi w średnich miastach. Chcemy pokazać i wzmocnić zachodzące w nich procesy i ludzi, którzy pracują na rzecz lokalnych społeczności.

Dlaczego średnie miasta? Między wsią a aglomeracją.

W Polsce Lab skupimy się na średnich miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza 100 tys. mieszkańców, ale jest większa niż 20 tys.

Czym właściwie jest średnie miasto? To miasto „takie sobie”, „ani duże ani małe” i pozostające na marginesie ważnych dyskusji i procesów rozwojowych, wyjęte poza obszar zainteresowań i działań wewnętrznych i zewnętrznych bodźców do rozwoju. Inicjatywy pozarządowe nakierowane są na wieś, ważne projekty kulturalne rozwijają się w aglomeracjach i dużych miastach. Gdzie podziały się średnie miasta? Jak w pełni uruchomić ich potencjał? Jaką rolę we wzmacnianiu tego potencjału może mieć świadoma, aktywna, społecznie wrażliwa młodzież? Te pytania staną się punktem wyjścia naszego laboratorium.

Projekt jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy z Fundacją Evens.

 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” od 2002 roku realizuje projekty społeczno -kulturalne w całej Polsce. Produkujemy projekty artystyczne i społeczne. Szkolimy, przyznajemy dotacje, wydajemy książki. Tworzymy i promujemy nowe modele działania w sferze kultury. Prowadzimy projekty, które wynikają z naszych pasji i obserwacji świata. Jesteśmy wierni ważnym dla nas wartościom: autentyczności, wysokiej jakości propozycji i czerpaniu satysfakcji z naszych działań. Mamy sieć animatorów kultury w całym kraju, stabilnych partnerów, doświadczenie i umiejętności, które pozwalają nam eksperymentować, wyznaczać nowe trendy i wdrażać odważne projekty.

www.e.org.pl

Fundacja Evens wspiera projekty promujące harmonijne współistnienie obywateli i państw zjednoczonej Europy. W ramach swojego wieloletniego programu “Media” Fundacja Evens inicjuje działania mające na celu rozwijanie umiejętności korzystania z mediów – poprzez podnoszenie krytycznej świadomości, która wskazuje na zrozumienie i świadomość kulturową, oraz poprzez zachęcanie do twórczego wykorzystania mediów. W ten sposób Fundacja przyczynia się do wychowywania świadomych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli.

www.evensfoundation.be

Więcej informacji o projekcie/ formularz zgłoszeniowy dostępne na: www.polskalab.e.org.pl 

Kontakt:

Karolina Śmigiel – koordynatorka projektu

t: 504163396, e-mail: karolina.smigiel@e.org.pl