POLSKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH

Projekt “Polska dla początkujących i zaawansowanych” jest innowacją społeczną, która łączy dwie grupy osoby z doświadczeniem migracji oraz seniorów i seniorki – które rzadko wchodzą ze sobą w kontakt, jednak w naszej ocenie mogą sobie wzajemnie wiele zaoferować. W ramach projektu budujemy sieć wsparcia i rozwijamy trzy rodzaje wolontariatu:

CELE PROJEKTU:

 • Połączenie dwóch grup mieszkających w Polsce: seniorów/ek i migrantów/ek.
 • Stworzenie sieci wsparcia opartej o wolontariat osób starszych i osób z doświadczeniem migracji.
 • Zaangażowanie seniorów/seniorki i migrantów/migrantki we wspólne działania na rzecz innych osób starszych mieszkających w Polsce.
 • Opracowanie i udostępnienie publikacji oraz seminarium podsumowującego Model Integracji Seniorów i Migrantów.

DZIAŁANIA:

 • Spotkania integracyjne dla wolontariuszy i wolontariuszek projektu.
 • Warsztaty i szkolenia o tematyce międzykulturowej i o nauce języka polskiego jako obcego dla seniorów.
 • Konwersatoria online, w kontakcie jeden na jeden.
 • Warsztaty, szkolenia i coaching dla wolontariuszy sieci wsparcia.
 • Wizyty studyjne w organizacjach zajmujących się wolontariatem.
 • Warsztatowe spotkania grupy seniorów i migrantów w celu wypracowania wspólnych działań dla seniorów z różnych środowisk.
 • Opracowanie i udostępnienie publikacji oraz seminarium podsumowującego Model Integracji Seniorów i Migrantów.

REZULTATY:

 • Warsztaty i szkolenia online o tematyce międzykulturowej dla seniorów i o nauce języka polskiego jako obcego.
 • Warsztaty, szkolenia i coaching dla wolontariuszy i wolontariuszek – uczestników i uczestniczek sieci wsparcia.
 • Spotakania integracyjne dla uczestników i uczestniczek sieci wsparcia.
 • Grupa inicjatywna seniorów spotkania seniorów i imigrantów służące nauce języka polskiego (jeden na jeden).
 • Warsztatowe spotkania mieszanej grupy seniorów i migrantów – wypracowywanie pomysłów na otwarte zajęcia dla seniorów z różnych środowisk.
 • Otwarte zajęcia dla seniorów w organizacjach i instytucjach działających na rzecz seniorów i/lub z seniorami. Wśród propozycji może być m.in. poznawanie kuchni różnych krajów, opowieści o zwyczajach (np. związanych ze świętami), nauka narodowych, regionalnych tańców.
 • Opracowanie i udostępnienie publikacji Model Integracji Seniorów i Migrantów.
 • Zorganizowanie seminarium podsumowującego projekt

Wszystkie działania w projekcie są realizowane w reżimie sanitarno-epidemiologicznym. Część aktywności przeprowadzimy zdalnie (konwersatoria), bezpośrednie spotkania planujemy realizować wyłącznie na dworze, z zachowaniem bezpiecznych odległości. Będziemy także obserwować rozwój programu szczepień i dostosowywać nasze działania do aktualnych: zaleceń.

O ORGANIZATORACH:

Fundacja Polskie Forum Migracyjne od 2007 r. działa na rzecz integracji cudzoziemców i cudzoziemek w Polsce, poszanowania ich praw oraz budowania dialogu międzykulturowego. Fundacja prowadzi bezpłatne poradnictwo prawne, integracyjne, zawodowe, psychologiczne dla migrantów/ek i uchodźców/czyń. Wspiera dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskich szkołach oraz prowadzi edukację międzykulturową dla dzieci i młodzieży (warsztaty, gry miejskie). Szkoli nauczycielki/li, psycholożki/gów, urzędniczki/ków. Więcej informacji: www.forummigracyjne.org

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ma ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz osób starszych. Od 2008 roku realizuje program „Seniorzy w akcji” – w jego ramach uruchomiono ponad 300 lokalnych projektów współtworzonych przez liderów 60+ i pary międzypokoleniowe. Współpracuje ze środowiskiem uniwersytetów trzeciego wieku, organizuje warsztaty dla liderów i słuchaczy UTW, wspiera integrację UTW na poziomie regionów, pomaga powoływać grupy wolontariatu seniorów na uniwersytetach trzeciego wieku. Więcej informacji: www.e.org.pl

Projekt „Polska dla początkujących i zaawansowanych” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG, łączy się z projektem “Warszawa dla początkujących i zaawansowanych”