Polis(h) Photo Lab. Wydaliśmy fotoksiążki!

Jak przestrzeń wpływa na pytania o tożsamość? Czy przedmioty mogą opowiedzieć historię migracji? Skąd można wydostać się tylko łodzią? Jak bardzo nieoczywiste mogą być współczesne relacje między Polską a Białorusią? Po co fotografować przestrzeń miejską? Jak zostać antykonsumpcjonistą?

Od marca pracujemy z sześcioma duetami polskich i białoruskich twórców, którzy swoje fotograficzne projekty zamykają w formie autorskich książek. Szukali tego, co wspólne i tego, co różne w ich myśleniu o fotografii, o historii i o współczesności obu krajów, o sobie nawzajem.

24 września podsumowaliśmy Polis(h) Photo Lab prezentacją w Witebsku wszystkich powstałych photobooków.

Pod koniec października przedstawimy je w Warszawie.
Szczegóły wkrótce na: http://polishphotolab.e.org.pl

Artyści: Antonina Gugała, Olga Świątecka, Mirek Kaźmierczak, Kamila Dąbrowska, Natalia Mikołajczuk, Krzysztof Sienkiewicz, Hanna Hrynkiewicz Inga Makiejewa Mihail Citou Tania Alipczikowa Tania Lisowskaja, Nasta Karalenka

Opiekunowie artystyczni: Agnieszka Pajączkowska, Krzysztof Pacholak

Koordynatorzy: Dominik Mosiczuk, Volha Bizikava


fot. K.Pacholak

 

Projekt „Polis(h) Photo Lab” jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany w Regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz ze środków m.st. Warszawy.