Polis(h) Photo Lab: Polska premiera fotoksiążek 23.10.2016

Jak przestrzeń wpływa na pytania o tożsamość? Czy przedmioty mogą opowiedzieć historię migracji? Skąd można wydostać się tylko łodzią? Jak bardzo nieoczywiste mogą być współczesne relacje między Polską a Białorusią? Po co fotografować przestrzeń miejską? Jak zostać antykonsumpcjonistą?

Zapraszamy na polską premierę fotoksiążek powstałych w ramach polsko-białoruskiego projektu Towarzystwa inicjatyw twórczych “ę” skierowanego do młodych fotografów dokumentalnych.

Jesteśmy przekonani, że fotografia może służyć poznawaniu, opisywaniu, komentowaniu i zrozumieniu codziennej rzeczywistości współczesnych polis: zjawisk społecznych, relacji międzyludzkich, stylów życia, przestrzeni miejskiej. Chcieliśmy, aby w projekcie Polis(h) Photo Lab stała się ona również narzędziem wizualnego dialogu i twórczego współdziałania.

Od marca pracowaliśmy z sześcioma duetami polskich i białoruskich twórców. Odwiedzaliśmy Witebsk wraz z czołowymi polskimi fotografami, prezentując ich dorobek za granicą, wśród nich Chris Niedenthal, Agnieszka Rayss, Anna Nałęcka oraz Jan Brykczyński. W trakcie 8-miesięcznej współpracy, 6 fotografów z Witebska oraz 6 z Warszawy miało okazję stworzyć autorskie, społecznie zaangażowane projekty fotograficzne.

Szukali tego, co wspólne i tego, co różne w ich myśleniu o fotografii, o historii i o współczesności obu krajów, o sobie nawzajem.

24 września podsumowaliśmy Polis(h) Photo Lab prezentacją w Witebsku wszystkich powstałych fotoksiążek.

23 października przedstawimy je w Warszawie.

Zapraszamy!

23.10.2016

17:30 Bar Studio

 

Artyści: Antonina Gugała, Olga Świątecka, Mirek Kaźmierczak, Kamila Dąbrowska, Natalia Mikołajczuk, Krzysztof Sienkiewicz, Hanna Hrynkiewicz Inga Makiejewa Mihail Citou Tania Alipczikowa Tania Lisowskaja, Nasta Karalenka

Opiekunowie artystyczni: Agnieszka Pajączkowska, Krzysztof Pacholak

Koordynatorzy: Dominik Mosiczuk, Volha Bizikava

Polis(h) Photo Lab to polsko-białoruski projekt Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” skierowany do młodych fotografów dokumentalnych organizowany we współpracy z Vitebsk4Me i kolektywem Sputnik Photos. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, m. st. Warszawy, a także Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany w Regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

fot. Tania Lisowskaja