Polis(h) Photo Lab

Polis(h) Photo Lab to polsko-białoruski projekt skierowany do młodych fotografów dokumentalnych.

Jesteśmy przekonani, że fotografia może służyć poznawaniu, opisywaniu, komentowaniu i zrozumieniu codziennej rzeczywistości współczesnych polis: zjawisk społecznych, relacji międzyludzkich, stylów życia, przestrzeni miejskiej. Chcieliśmy, aby w projekcie Polis(h) Photo Lab stała się ona również narzędziem wizualnego dialogu i twórczego współdziałania.

Od marca pracowaliśmy z sześcioma duetami polskich i białoruskich twórców. Odwiedzaliśmy Witebsk wraz z czołowymi polskimi fotografami, prezentując ich dorobek za granicą, wśród nich Chris Niedenthal, Agnieszka Rayss, Anna Nałęcka oraz Jan Brykczyński. W trakcie 8-miesięcznej współpracy, 6 fotografów z Witebska oraz 6 z Warszawy miało okazję stworzyć autorskie, społecznie zaangażowane projekty fotograficzne.

Szukali tego, co wspólne i tego, co różne w ich myśleniu o fotografii, o historii i o współczesności obu krajów, o sobie nawzajem.

24 września podsumowaliśmy Polis(h) Photo Lab prezentacją w Witebsku wszystkich powstałych fotoksiążek. 23 października przedstawiliśmy je w Warszawie.

Zapraszamy.

Artyści: Antonina Gugała, Olga Świątecka, Mirek Kaźmierczak, Kamila Dąbrowska, Natalia Mikołajczuk, Krzysztof Sienkiewicz, Hanna Hrynkiewicz Inga Makiejewa Mihail Citou Tania Alipczikowa Tania Lisowskaja, Nasta Karalenka

Opiekunowie artystyczni: Agnieszka Pajączkowska, Krzysztof Pacholak

Koordynatorzy: Dominik Mosiczuk, Volha Bizikava

Polis(h) Photo Lab organizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Vitebsk4Me. Partnerem projektu jest międzynarodowy kolektyw fotoreporterów Sputnik Photos.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” od 2002 roku realizuje projekty społeczno-kulturalne w całej Polsce.Produkujemy projekty artystyczne i społeczne. Szkolimy, przyznajemy dotacje, wydajemy książki. Tworzymy i promujemy nowe modele działania w sferze kultury. Prowadzimy projekty, które wynikają z naszych pasji i obserwacji świata. Jesteśmy wierni ważnym dla nas wartościom: autentyczności, wysokiej jakości propozycji i czerpaniu satysfakcji z naszych działań. Mamy sieć animatorów kultury w całym kraju, stabilnych partnerów, doświadczenie i umiejętności, które pozwalają nam eksperymentować, wyznaczać nowe trendy i wdrażać odważne projekty.

 

więcej http://polishphotolab.e.org.pl

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, m. st. Warszawy, a także Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany w Regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

organizatorzy