Podsumowanie roku w Towarzystwie “ę”

Rok 2013 to dla nas intensywny i ciekawy czas. Uruchomiliśmy nowe projekty, rozwijaliśmy i przekształcaliśmy nasze dotychczasowe programy. Organizowaliśmy warsztaty, spotkania, wystawy, wspieraliśmy animatorów i młodych twórców oraz instytucje w działaniach. Przedstawiamy najważniejsze wydarzenia tego roku w Towarzystwie “ę”!

SPÓŁDZIELNIA MŁODYCH TWÓRCÓW

W ramach Spółdzielni Młodych Twórców kontynuowaliśmy realizowane już przez nas w poprzednich latach projekty, sięgnęliśmy po nowe formuły oraz przyznaliśmy 10 stypendiów młodym twórcom – absolwentom naszych programów. Wsparliśmy w ten sposób realizację ich kolejnych pomysłów na filmy, cykle fotograficzne i projekty multimedialne. Efekty ich pracy zostaną opublikowane na początku 2014 roku!

Dotychczasowe edycje Migawek poświęcone były portretowaniu rzeczywistości traktując fotografię jako punkt wyjścia do refleksji na temat miejsca, w którym żyjemy. W ramach projektu odbywały się otwarte spotkania prowadzone przez uznanych polskich fotografów oraz cykl warsztatów dotyczących różnych aspektów fotografii.  W tym roku zajęliśmy się fotografią od bardziej teoretycznej strony.

Migawki. Seminarium fotograficzne to animacyjno – badawczy projekt o fotografii w życiu codziennym – w twórczy i krytyczny sposób sprawdzaliśmy jak jest używana, jak o niej myślimy, w jaki sposób towarzyszy prywatnemu i społecznemu życiu. Zamiast ćwiczenia umiejętności robienia zdjęć, zaproponowaliśmy ćwiczenie patrzenia na zdjęcia już istniejące i związane z nimi praktyki – chcieliśmy sprawdzić czy uważne spojrzenie na fotografię pozwoli dostrzec coś nowego w otaczającej nas rzeczywistości.

Zobacz efekty projektu>>>

W ramach tegorocznej edycji Fotoprezentacji powstały dwa projekty fotograficznych par. Fotoprezentacje stwarzają przestrzeń do współpracy doświadczonego fotografa i początkującego; stworzają przestrzeń do partnerskiego dialogu, zadawania pytań i dzielenia się refleksjami. Olga Świątecka i Monika Redzisz stworzyły projekt zatytułowany “Wstyd”, którego wystawę oglądać można do 4 stycznia 2014 roku w Galerii Nowe Miejsce w Warszawie. Karolina Gembara pod opieką artystyczną Krzysztofa Pijarskiego stworzyła książkę zatytułowaną “Przymierzalnia”. Chcąc zmierzyć się z różnymi rolami kobiet w społeczeństwie “weszła w ich skórę” przymierzając ich życie i uwieczniając je na fotografiach.

Przeczytaj więcej o projektach Fotoprezentacji>>>

fot. Alicja Szulc

W roku 2013 zrealizowaliśmy nowy program dla młodych twórców w oparciu o ideę mentoringu. Do programu “1/1 Mistrz i Uczeń” zaprosiliśmy 10 młodych animatorów, fotografów, filmowców i projektaktów, którzy pod okiem Mistrza mogą rozwijać swoje autorskie pomysły. Efekty poznamy na początku 2014 roku.

Odwiedź stronę programu>>>

Wspólnie z partnerami międzynarodowej sieci Doc Next Network zrealizowaliśmy projekt Remapping Europe. Wzięło w nim udział blisko 50 młodych ludzi z Polski, Wielkiej Brytanii, Turcji i Hiszpanii. Uczestnicy – ludzie mający w swoim życiu doświadczenie migracji lub mieszkańcy terenów pogranicza, dekonstruowali istniejące w Europie wizerunki migrantów i remiksowali je. Celem projektu, który ostatecznie zakończy się w 2014 roku publikacją i międzynarodowym seminarium, jest podkreślenie punktu widzenia młodych migrantów z czterech krajów poprzez włączenie ich prac, opowieści i wizji do debaty publicznej. Prezentując ich remiksy chcemy stworzyć nową symbolikę i wizerunek migrantów; w Europie i z Europy.

Obejrzyj powstałe projekty>>>

W ramach naszych międzynarodowych działań wzięliśmy udział w projekcie I AM Europe organizowanym przez Fundację Evans. Przez kilka miesięcy grupa aktywnych obywateli z całej Europy spotykała się na lokalnych i międzynarodowych spotkaniach, aby dzielić się doświadczeniami i rozmawiać o kondycji Unii Europejskiej. Odbyło się dziewięć spotkań lokalnych, trzy sesje międzynarodowe oraz podsumowująca konferencja w Brukseli, na której nasze pomysły konfrontowaliśmy z ekspertami i politykami. W międzynarodowych zespołach zastanawialiśmy się nad tematami takimi jak przestrzeń publiczna i jej wykorzystanie, świadomość funkcjonowania UE wśród jej obywateli, praca dla młodych Europejczyków czy partycypacja obywateli w działaniach UE. Bazując na naszych doświadczeniach z działalności lokalnej, przygotowaliśmy propozycje konkretnych rozwiązań w danych obszarach. Na konferencji w Brukseli przedstawiliśmy je ekspertom i członkom Parlamentu Europejskiego, którzy zdecydowali się z nami spotkać.

Przeczytaj więcej o projekcie>>>

fot. Kamila Szuba

Kontynuowaliśmy także nasz projekt dedykowany dzieciom i ich opiekunom. W ramach Wytwórni Bajek zapraszaliśmy dzieci i rodziców do wspólnej, twórczej zabawy. Tworzyliśmy scenariusze multimedialnych opowieści i ożywialiśmy słowa zapisane na papierze.

Obejrzyjcie bajki powstałe w ramach projetku>>>

Uruchomiliśmy pilotażową edycję programu miejskiego medialabu “Praga.Lab“. Z grupą młodzieży tworzyliśmy multimedialne opowieści o prawym brzegu Wisły. Wspólnie stworzyliśmy interaktywną mapę tej dzielnicy.

OBYWATELE DZIAŁAJĄ

W ramach naszej linii programowej “Obywatele działają” kontynuowaliśmy programy “Seniorzy w akcji”, „Laboratorium Animatorni” i „Animator in Residence” oraz uruchomiliśmy specjalną edycję programu “Młode Menedżerki Kultury”.

Wyciągając wnioski z ostatnich edycji “Młodych Menedżerów Kultury” i dostrzegając, że w co drugiej organizacji pozarządowej w Polsce 100% pracowników stanowią kobiety, stworzyliśmy projekt przeznaczony właśnie dla nich. W ramach programu 10 menedżerek kultury uczestniczyło w intensywnych warsztatach oraz job shadowingu jednej z zaproszonych mentorek. Dzięki temu uczestniczki miały szansę obserwować ich metody pracy, poznawać od środka działanie instytucji, a przede wszystkim – czerpać z indywidualnych rozmów i konsultacji. Po powrocie przekazały zdobyte umiejętności, obserwacje i inspiracje zespołom swoich instytucjach oraz grupom młodych kobiet działających lokalnie w ich okolicy; inspirując tym samym do działania kolejne osoby!

Więcej o projekcie>>>

W ramach projektu Animator in Residence chcieliśmy w tym roku spojrzeć w Przyszłość. Czy da się ją zaplanować, przewidzieć, określić, na ile precyzyjnie i właściwie po co to robić? Jak można się przygotować na to co wydarzy się jutro, za tydzień, za rok? Czym są nasze wizje przyszłości i jak tworzyć scenariusze tego co będzie? Na dwutygodniowy pobyt pełen inspirujących spotkań i rozmów, zaprosiliśmy Krzysztofa Wojciecha Wróbla. Stworzył on projekt Futurałka na Saskiej Kępie – wehikuł czasu przenoszący uczestników w przyszłość.

Przeczytaj więcej o projekcie>>>

fot. Krzysztof Pacholak

Kontynuując działania Laboratorium Animatorni zrealizowaliśmy aż 8 projektów wspierając warszawiaków w realizacji ich własnych działań społeczno-kulturalnych! Pod opieką naszych coachów powstały projekty Gram nie sam, Główny Bohater, Prace domowe, Mój Rakowiec, RośnijWAW, Przeliteruj Miasto, Skąd ten jazz i 97/99.

Przeczytaj więcej o działaniach Laboratorium Animatorni>>>

2013 rok był bardzo pracowity dla sieci Latający Animatorzy Kultury i Latający Socjologowie.
Nasi animatorzy i badacze wsparli swoimi działaniami w ciągu tego roku wsparli 65 instytucji kultury w całej Polsce.
Przeprowadzili warsztaty, szkolenia i akcje badawcze w 30 bibliotekach, 26 Pracowniach Orange, 8 muzeach i pomogli też wypracować koncepcję tegorocznej edycji programu Zrozumieć Sierpień realizowanego przez Europejskie Centrum Solidarności z Gdańska.
Odwiedź stronę Latających Animatorów i Latających Socjologów Kultury>>>

W ramach programu Seniorzy w Akcji ogłosiliśmy VI już edycję konkursu dotacyjnego Seniorzy w akcji. Wsparliśmy realizację 33 projektów prowadzonych samodzielnie przez Animatorów 60+ lub pary międzypokoleniowe w różnych częściach Polski – w dużych miastach, miasteczkach i na terenach wiejskich (mapę tegorocznych projektów można zobaczyć tutaj). 

Blisko 60 Animatorów – autorów nagrodzonych inicjatyw – wzięło udział w cyklu warsztatów. Podczas 3-dniowych warsztatów czerwcowych mogli dopracowywać swój pomysł, poszukać nowych inspiracji i nowatorskich rozwiązań. Dwudniowe warsztaty w listopadzie posłużyły wymianie doświadczeń i podzieleniu się pierwszymi sukcesami. Był to również czas na rozmowy o trudnościach, jakie pojawiły się w trakcie podejmowanych działań.

Nowością w mijającym roku było zorganizowanie Spotkania Absolwentów programu „Seniorzy w akcji”. Zaprosiliśmy starszych i młodych animatorów, którzy skorzystali ze wsparcia naszego konkursu i w dalszym ciągu realizują projekty społeczne z udziałem osób starszych do wspólnych rozmów, rozważań i warsztatów. Do udziału w Spotkaniu zaprosiliśmy ok. 40 naszych Absolwentów.

Odwiedź stronę Seniorów w Akcji>>>

Opracowaliśmy także raport z wynikami badania „ZOOM na UTW”, którego celem było  bliższe przyjrzenie się Uniwersytetom Trzeciego Wieku, lepsze poznanie i pokazanie ich różnorodności oraz potencjału.  Chcieliśmy również zastanowić się, przed jakimi wyzwaniami stoją obecnie liderzy UTW, jakie widzą potrzeby i kierunki rozwoju. Szukaliśmy odpowiedzi na pytania o rolę UTW w społecznościach lokalnych, o to, w jaki sposób budują kapitał społeczny w swoich społecznościach, jakimi metodami aktywizują seniorów i odpowiadają na ich potrzeby kulturalne.

Przeczytaj raport ZOOM na UTW>>>

fot. Kamila Szuba

Rok 2013 to także kolejna edycja Archipelagu Pokoleń- innowacyjnej platformy edukacyjnej dla osób 50+. Podczas wykładów  przygotowywanych wspólnie z ISNS UW dyskutowaliśmy o partyzantce ogrodniczej,  teorii gender, nowych modelach rodziny, mozaice religijności oraz szczęściu. Na warsztatach wspólnie z dizajnerami wypracowaliśmy rekomendacje zmian w powstającym Centrum Seniora w Warszawie. Tegoroczne spacery do instytucji kultury to wizyty m.in. w Nowym Teatrze, Temacie Rzeka, Warsztacie przy pl. Konstytucji. Dyskusje w przestrzeni modnych warszawskich kawiarni dotyczyły Warszawy, wolności i współpracy. Kontynuacją Archipelagu Pokoleń było laboratorium projektów społeczno-kulturalnych, gdzie cztery zespoły początkujących animatorów przygotowały swoje pierwsze mini działanie w Warszawie. W ramach pracy w Laboratorium zastanawialiśmy, co zrobić, aby „ożywić Rynek Nowego Miasta”. Rozmawialiśmy o tożsamości lokalnej mieszkańców Muranowa oraz poznawaliśmy Żoliborz podczas spaceru poetyckiego. W ramach tegorocznej edycji “Przetworów” recyklowaliśmy historie opowiadane przez warszawiaków.

Więcej na stronie Archipelagu Pokoleń>>>

Dziękujemy Wam wszystkim za uczestnictwo, wspólne działanie i inspiracje. Cieszymy się z tak licznych spotkań, nowych doświadczeń i energii do działania. Życzymy Wam dobrego i ciekawego Nowego Roku!