Podsumowanie roku 2016 – zapoznaj się z naszym raportem merytorycznym.

Rok 2016 w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę” był intensywny i udany. Rozwijamy się, obserwujemy otaczającą nas rzeczywistość i przyglądamy się nowym zjawiskom w kulturze.

Uruchomiliśmy nowe projekty, kontynuowaliśmy te, które prowadzimy od lat. Nieustannie szukamy innowacyjnych, nieszablonowych roz- wiązań dla kultury i pomysłów na lokalne działania w społecznościach. W tym roku wspieraliśmy instytucje kultury i samorządy we wpro- wadzaniu zmian. Opracowaliśmy nowe formaty działań i modele edukacji. Zorganizowaliśmy wiele spotkań, warsztatów i dyskusji. Opierając się na naszej autorskiej metodzie inkubowania projektów, wsparliśmy wielu społecznych innowatorów, animatorów i młodych twórców w realizacji własnych pomysłów. Nasi Latający Animatorzy Kultury odwiedzili dziesiątki miejsc kultury w całej Polsce i poza nią. Rok 2016 to też nowi członkowie zespołu „ę” i dalsza profesjonalizacja naszej organizacji.

Czytaj cały raport merytoryczny: Raport_ę_2016.