Pierwsze spotkanie POLSKI LAB z młodymi Jarocinianami za nami!

Polska Lab w Jarocinie rozpoczęła się od warsztatów diagnostycznych. Najpierw spotkaliśmy się z dorosłymi związanymi z Fundacją Ogród Marzeń – partnerem lokalnym projektu. Kolejny dzień należał do młodych ludzi z Jarocina.

Dlaczego organizujemy w ramach projektu warsztaty diagnostyczne? Żeby się poznać i zrozumieć swoje potrzeby. Żeby projekt odpowiadał na realne wymagania, odzwierciedlał pomysły i pomagał je realizować. W Polsce Lab głos i płaszczyznę do wymyślania/projektowania oddajemy młodym ludziom. To oni mają nam opowiedzieć o swoim mieście, pokazać swój punkt widzenia lokalnym aktywistom, którzy organizują dla nich projekty w mieście.

Warsztaty diagnostyczne z dorosłymi pokazały, z jakimi tematami mierzy się Jarocin, co jest w tej chwili ważne dla jego mieszkańców, jak kształtuje się relacja dorośli i młodzi w Jarocinie i jakie partnerstwa są możliwe, żeby działać na rzecz miasta i młodych ludzi.

Z młodzieżą szukaliśmy z kolei odpowiedzi na pytania: jak lubią spędzać wolny czas? co lubią robić w Jarocinie? Jak wyglądałby Jarocin z ich marzeń? Bawiliśmy się też w fotoreporterów i szukaliśmy tematów do lokalnej gazety. To zadanie zdeterminowało miejsce, w którym odbywały się warsztaty – siedziba lokalnej prasy i mediów („Gazeta Jarocińska”), które są fundatorami „Ogrodu Marzeń”. Zastanawialiśmy się też, czy temat zawsze musi oznaczać problem.

Więcej na stronie projektu POLSKA LAB.