Ostatnie warsztaty Remapping Europe

Najbliższy tydzień spędzamy w Lublinie. Tu, wspólnie ze Stowarzyszeniem Homo Faber przyglądamy się istniejącym na terenie pogranicza polsko-ukraińskiego stereotypom i przekonaniom dotyczącym migracji i pojęcia granic. Lubelskie atelier to ostatnia odsłona projektu Remapping Europe. 
Remapping Europe to projekt realizowany przez międzynarodową sieć Doc Next Network. Podczas warsztatów w Turcji, Hiszpanii, Polsce i Wielkiej Brytanii przyglądamy się funkcjonującym we współczesnej Europie obrazom migrantów. Pytamy o tożsamość i pojęcie granic w rzeczywistości, w którym to pierwsze dla wielu pozostaje dziś kwestią wyboru.  Czy dla wszystkich? Kim są współcześni migranci i jakie są ich historie? Odpowiedzi na te pytania szukamy przy pomocy remiksu.

Wszystkie powstałe w ramach warsztatów filmy zostaną opublikowane na naszym kanale vimeo. Póki co – drugi dzień prazy za nami!