Nasze innowacje żyją i będą wdrażane w różnych częściach Polski!

To działa! Nasze rozwiązania żyją i będą wprowadzane w kolejnych częściach Polski! Innowacja społeczna „Obiady terapeutyczne” autorstwa

Alicji Barcikowskiej, rozwijana w projekcie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 1”, będzie teraz wdrażana, dzięki konkursowi grantowemu, ogłoszonego właśnie przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
“Obiady Terapeutyczne” to rozwiązanie, w którym uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej przygotowują zdrowe obiady dla osób starszych zamieszkałych w okolicy ośrodka i dostarczają je im do domów . Więcej o innowacji: http://obiadyterapeutyczne.e.org.pl/
Aktualny konkurs ma wyłonić operatora, który umożliwi wdrażanie innowacji na szerokim obszarze. Jeśli reprezentujecie organizację, która mogłaby podjąć się takiego zadania lub znacie taką instytucję koniecznie weźcie udział w konkursie lub przekażcie wiadomość. Szczegóły o konkursie:
Konkurs jest organizowany w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.
Więcej o aktulanej edycji projektu “Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2″: www.sieciwsparcia.pl