Nasi eksperci na Forum Praktyków Partycypacji w Lublinie

fot. Wojciech Radwański

W dniach 5-6 czerwca w Lublinie odbyła się 4. edycja Forum Praktyków Partycypacji, czyli 2-dniowego wydarzenia mającego na celu wymianę doświadczeń między osobami na co dzień zajmującymi się procesami włączania mieszkańców w procesy podejmowania decyzji. Byliśmy tam z dwoma interesującymi tematami!

Forum Praktyków Partycypacji to wydarzenie przeznaczone dla osób aktywnie zaangażowanych w tematykę partycypacji obywatelskiej skierowane do każdego, kto posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji różnych procesów partycypacyjnych, chce nawiązać nowe kontakty i poruszyć podczas niego bardziej skomplikowane problemy.

W ramach wydarzenia nasza ekspertka Maria Klaman wraz z Pauliną Kowalczyk (Fundacja Civis Polonus) poprowadziły sesję pt. “Gminne rady seniorów oraz młodzieżowe rady gmin – niewykorzystany potencjał czy koszmar partycypacji?”. Opowiedziały o tym, jakie wyzwania stoją przed radami seniorów, radami młodzieżowymi i władzami w kontekście rozwoju tych ciał doradczych. Wspólnie z uczestnikami zastanowiły się również nad tym, co może zrobić urzędnik, burmistrz, radny, praktyk partycypacji czy w końcu sami seniorzy i młodzież, by rady stały się realnym narzędziem partycypacji. Porozmawiały też o tym, co i dlaczego warto konsultować z młodzieżą i osobami starszymi oraz jak sprawić, aby głos tych grup był bardziej słyszalny oraz pokazały przykłady skutecznie przeprowadzonych konsultacji z udziałem młodzieżowych rad i rad seniorów.

Wystąpienie naszego drugiego eksperta dotyczyło konsultacji społecznych. Każdemu podmiotowi organizującemu konsultacje społeczne zależy na jak najszerszym włączeniu mieszkańców, a niestety większość z nich nie ma jeszcze naturalnego odruchu angażowania się w podobne procesy ani chęci wyrażenia swojego zdania za ich pomocą. Organizatorom konsultacji trudno jest więc wyjść poza zaklęty krąg dyżurnych uczestników. Adam Kadenaci podczas swojego wystąpienia zaprezentował przynęty i sposoby na to, jak zachęcić ludzi do udziału w konsultacjach społecznych.

Czytaj więcej o wydarzeniu oraz obejrzyj nagranie z sesji.