Młode Menedżerki Kultury: rusza nowy projekt!

Od 10 kwietnia do 10 maja można zgłaszać chęć udziału w nowym projekcie Młode Menedżerki Kultury! Jeśli jesteś kobietą, masz między 18-35 lat, pracujesz w sektorze kultury, aktywnie działasz w mniejszym mieście lub niewielkiej miejscowości i jesteś gotowa podjąć wyjątkowe wyzwanie – czekamy na Twoje zgłoszenie!

W ramach projektu dziesięć kobiet weźmie udział w warsztatach w Warszawie oraz “job shadowingu”przez tydzień będą współpracowały ramię w ramię z doświadczonymi menedżerkami i szefowymi dużych instytucji i organizacji społeczno-kulturalnych działających w Warszawie.

W Polsce w co drugiej organizacji kulturalnej 100% pracowników stanowią kobiety. Chcemy wzmocnić i wyposażyć w umiejętności potrzebne do zarządzania kulturą dziesięć młodych kobiet, które mają już za sobą pierwsze sukcesy w tej dziedzinie. Organizatorzy dostrzegają, że, z jednej strony, to właśnie kobiety częściej i skuteczniej angażują się w lokalne przedsięwzięcia, stają się liderkami działań o charakterze społeczno-kulturalnym, przejmują inicjatywę w domach kultury, bibliotekach, wiejskich świetlicach i sektorze pozarządowym, z drugiej jednak – bardzo rzadko sięgają one po wysokie, kierownicze stanowiska w kulturze.

Odwołujemy się do idei mentoringu rozumianego jako okazji do spotkania polegającego na przekazywaniu i wymianie wiedzy oraz doświadczeń. Uczestniczkom – prezeskom niewielkich stowarzyszeń lub fundacji, kierowniczkom domów kultury, bibliotekarkom, animatorkom świetlic, koordynatorkom projektów społecznych lub właścicielkom małych firmach o profilu kulturalnym – zaproponowany zostanie udział w twórczych warsztatach z obszaru zarządzania, komunikacji, rozwoju osobistego. Najistotniejszy jednak będzie ”job shadowing” (z ang. „bycie czyimś cieniem w trakcie jego/jej pracy”) – czyli tygodniowa, bliska współpraca z doświadczoną, profesjonalną menedżerką stojącą na czele dużej instytucji lub organizacji kultury.

Mentorkami w projekcie są: Sylwia Chutnik (prezeska zarządu Fundacji MaMa), Agnieszka Jacobson-Cielecka (dyrektor programowa ds. designu w School of Form), Anna Michalak (dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży “Dorożkarnia”), Lena Rogowska (prezeska Stowarzyszenia Praktyków Kultury), Ula Śniegowska (dyrektor programowa American Film Festival), Bogna Świątkowska (prezeska Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana), Agnieszka Tarasiuk (kuratorka Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego “Królikarnia”), Hanna Wróblewska (dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki)

WIĘCEJ INFORMACJI NA  STRONIE PROJEKTU>>> 

Projekt „Młode menedżerki kultury” wyrasta z doświadczenia programu „Młodzi menedżerowie kultury”, który przez Towarzystwo „ę” był realizowany od 2002 do 2011 roku. W trakcie sześciu edycji ponad 100 młodych ludzi zrealizowało w małych miejscowościach pierwsze, samodzielne projekty społeczno-kulturalne.

fot. Kamila Szuba

Projekt „Młode menedżerki kultury” jest finansowany przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Warszawie.