Mentorzy i mentorki wspierają stypendystów m.st. Warszawy

Pisarze, historycy sztuki, filmowcy, śpiewacy operowi, architekci, eksperci i ekspertki z różnych dziedzin wspierają debiutujących stypendystów m.st. Warszawy w pilotażowym programie mentoringowym realizowanym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

W tym roku Warszawa po raz pierwszy oferuje dodatkowe wsparcie stypendystom i stypendystkom realizującym projekty związane z twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami w ramach programu mentoringowego koordynowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Program ten obejmuje dwanaście godzin indywidualnych spotkań z uznanymi artystami, twórcami  oraz ekspertami. W gronie mentorów i mentorek znaleźli się: Agata Bujnowska, Agnieszka Graff, Jacek Nagłowski, Małgorzata Pankowska-Dowgiałło, Grzegorz Piątek, Anna Piotrowska, Grzegorz Pitulej, Jarosław Trybuś oraz Filip Springer.

Mentor idealny

Dziewięciu wybranych stypendystów mogło wskazać twórcę lub eksperta, z którego wiedzy, umiejętności i doświadczenia chcieliby skorzystać. Niektórzy bez wahania podawali nazwisko takiej osoby, inni opisywali swój „typ idealny”. W ten sposób Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” stworzyło listę potencjalnych mentorów, do których się zwróciło. Zarówno stypendyści, jak i wybrani mentorzy z entuzjazmem odnieśli się do pomysłu –  mówi Urszula Engelmayer, koordynatorka programu z Towarzystwa „ę”.

Nowe perspektywy twórcze

Celem pilotażowego programu mentoringowego jest wspieranie młodych twórców i twórczyń przez uznane autorytety oraz otwieranie nowych perspektyw twórczych. Przeczuwałem, że można dużo zyskać, obcując z kimś, kto ma duże doświadczenie w tej samej dziedzinie. A jak się dowiedziałem, że moją mentorką może być Ania, to w ogóle nie miałem żadnych zastrzeżeń  – mówi Walery, jeden z dziewięciorga stypendystów. Wzięłam udział w programie, ponieważ chciałam spróbować czegoś nowego, czegoś, co mogłoby wspomóc mój rozwój oraz moją pracę. Bezpośredni kontakt i możliwość rozmowy z osobą, która posiada zupełnie inne doświadczenie i wiedzę otworzyło przede mną nowe perspektywy twórcze oraz wzbogaciło mój warsztat­­­­­­­ – dodaje Barbara.

Partnerska wymiana

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” od lat realizuje programy mentoringowe, rozwija metody pracy międzypokoleniowej i wspiera działania młodych twórców. Mentoring to początek drogi, która często staje się partnerską wymianą. Dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przeprowadziliśmy badania w Stanach Zjednoczonych i Europie dotyczące programów mentoringowych, zebraliśmy wiedzę, opracowaliśmy programy współpracy, zasady działania i formuły spotkania mentoringowego. Teraz chcemy dzielić się wypracowanymi modelami. Dlatego cieszy nas, że m.st. Warszawa wybrało Towarzystwo „ę” do realizacji pilotażowego programu mentoringowego
dla stypendystów. To kolejna okazja do wymiany doświadczeń i dyskusji o tej metodzie pracy
– mówi Marta Białek-Graczyk, prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Sztuka współpracy

Program  stypendialny m.st. Warszawy pozwala realizować projekty najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom, którzy nie występują w imieniu żadnej instytucji czy organizacji pozarządowej. Stypendia są przyznawane na projekty artystyczne w dziedzinach: literatura, sztuki wizualne, teatr, film, muzyka i taniec, a także na projekty związane z upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Od 2009 roku ze stypendiów skorzystały 332 osoby na łączną kwotę 8,5 mln złotych. Projekty stypendialne wzbogacają warszawską kulturę. W ramach tegorocznej edycji powstaną m.in. książka przywracająca pamięć teatrów dzielnicowych w Warszawie, rekonstrukcja 3D grodu Bródno Stare na warszawskim Targówku, wystawa upamiętniająca życie i twórczość Janusza Grabiańskiego), cenionego na świecie, a zapomnianego w Polsce grafika i współtwórcy polskiej szkoły ilustracji,

Mentorzy i mentorki_program mentoringowy_notki biograficzne

Koordynatorka projektu:

Urszula Engelmayer

T: 501 196 489

E:  u.engelmayer@e.org.pl