Marcin Górecki

Animator, edukator i koordynator projektów społecznych. Absolwent nauk politycznych i filozofii w Szkole Filozofii XX wieku Tadeusza Gadacza. Związany z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”,
gdzie koordynował projekt „UTW dla społeczności” i pilotażowy projekt mentoringowy „Tandem. Mentoring 55+”.