Manifest Doc Next Network

Film i fotografia są obecnie jednym z najpopularniejszych mediów służących poznawaniu i opisywaniu świata przez młodych ludzi. Telefony komórkowe pełnią rolę aparatów fotograficznych, aparaty mają możliwość coraz lepszego rejestrowania ruchu i dźwięku. Nagrane obrazy niemal natychmiast można umieścić na kanale Vimeo, YouTube lub w portalach społecznościowych, dzieląc się nimi z milionami odbiorców.

Wierzymy, że media wizualne sprawdzają się w odkrywaniu historii i lokalnej tożsamości, angażowaniu młodzieży w działania na rzecz społeczności czy w integrowaniu sąsiadów. Dążymy do tego, by świat był opisywany oddolnie, przez członków społeczności lokalnych, przy jednoczesnym założeniu, że twórcom zależy na wchodzeniu w głąb rzeczywistości, a nie ślizganiu się po jej powierzchni. Dlatego dołączyliśmy do międzynarodowego ruchu Doc Next Network.

Doc Next Network to wyjątkowa wspólnota twórców mediów, dydaktyków, badaczy, programerów i innowatorów. Połączeni w ruch starają się uchwycić spojrzenie młodych europejskich twórców, aby w ramach wciąż zmieniających położenie granic Europy redefiniować film dokumentalny, wymyślić go od nowa.

Doc Next Network działa w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polsce, Holandii i Turcji. Współpracuje także z innymi częściami Europy i krajami z nią sąsiadującymi. Skupia się na pracy nowego pokolenia twórców, które pokazuje czym jest Europa: złożoną przestrzenią spotkań i ruchomych granic.

Wierzymy, że twórcom potrzebna jest bezpieczna przestrzeń. Organizowane przez pratnerów sieci warsztaty to plac zabaw/laboratorium dla twórców działających w myśl zasady “zrób to sam” (DIY). Tutaj młodzi mogą eksperymentować i uczyć się na swoich błędach.

Razem z członkami sieci wierzymy, że największych dokumentalistów cechują dwie cnoty: cierpliwe oko i wrażliwość. Do bohaterów podchodzimy z szacunkiem. Kiedy staramy się uchwycić ich rzeczywistość, zawsze stoimy po ich stronie, chcemy oddać głos ich historiom.

Podejmujemy wspólne wysiłki, aby osiągnąć wyznaczone cele, którymi są:

*Starania o bardziej włączającą debatę publiczną dotyczącą wizji współczesnej Europy.
*Promocja idei wspólnoty i prezentacja europejskich doświadczeń, niezależnie od religii, pochodzenia etnicznego i społecznego.
*Przemawianie w imieniu młodych ludzi i historii, które chcą opowiadać.
*Poszerzanie horyzontów Europy. Walka o Europę definiowaną przez bliskość i podobieństwa, nie granice i kontynenty.
*Redefiniowanie’dokumentu’ i jego promocja jako narzędzia komunikacji i zapisu rzeczywistości.

www.docnextnetwork.org, www.polska.doc.e.org.pl

Masz pytania? Chcesz dołączyć do naszego ruchu? Skontaktuj się z nami. Napisz mail na adres: paulina.capala@e.org.pl

Doc Next Network to szeroka wizja Młodości.
Doc Next Network to szeroka wizja Mediów.
Doc Next Network to szeroka wizja Europy.