Małgorzata Stanowska

Koordynatorka konkursu “Seniorzy w akcji”. Wiceprezydentka Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku – AIUTA; Członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich; koordynatorka licznych projektów z zakresu edukacji i aktywizacji osób starszych. Przez kilkanaście lat prowadziła sieć uniwersytetów trzeciego wieku na Lubelszczyźnie. Inicjatorka programów wspierających rozwój aktywności społecznej osób starszych i promujących idee edukacji permanentnej. Z pasją oddaje się działaniom wspierającym Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz Rady Seniorów. Wykładowczyni, autorka i współautorka publikacji z dzieciny andragogiki i gerontologii. Współredaktor opracowania “Starzenie się z godnością”, a także podręcznika pt. “Odkryjmy dynamiczny trzeci wiek” – wskazówki i zalecenia dla osób i organizacji wspierających osoby przygotowujące się do przejścia na emeryturę.

Miłośniczka dobrej muzyki i wytrawnego wina. W wolnych chwilach uprawia turystykę rowerową.