Lokomotywa Zmian

 

Lokomotywa zmian from towarzystwo inicjatyw twórczych on Vimeo.

Lokomotywa Zmian from towarzystwo inicjatyw twórczych on Vimeo.

 

 

Lokomotywa Zmian to projekt, w którym w partnerstwie z Centrum Wolontariatu i Volunteer Center Tysvaer wspieramy rozwój wolontariatu pracowniczego w firmach. Nasze organizacje łączą w sobie wieloletnie doświadczenia w zakresie wspierania wolontariatu, pracy z osobami 55+ i cel aby szerzyć ideę angażowania osób dojrzałych w projekty wolontariackie wzmacniające aktywne postawy obywatelskie poprzez realizowanie własnych pasji.

 

Wolontariat pracowniczy i działania CSR-owe w firmach i instytucjach rozwijają się bardzo dynamicznie. To ważne, aby umożliwiać pracownikom dostęp do wiedzy eksperckiej z zakresu działań społecznych i tworzyć przestrzeń do refleksji i wymiany doświadczeń wokół wolontariatu. Od lat zajmujemy się wspieraniem ludzi w realizacji własnych działań. Do programu Lokomotywa Zmian wnieśliśmy nasze doświadczenia inkubowania projektów społecznych i autorskie metody pracy z ludźmi. Jako jedna z pierwszych organizacji zaczęliśmy pracować z seniorami jako animatorami – liderami, traktując osoby starsze jako twórców działań społeczno – kulturalnych. Wiemy jak partnersko pracować z osobami starszymi, jak wspierać ich kreatywność i wzmacniać poczucie sprawczości. Wierzymy, że  współpraca w różnych obszarach może wygenerować wiele inspirujących narzędzi i rozwiązań, które na stałe można będzie wdrożyć w organizacjach. Grupa 55+ w zdecydowanie mniejszym stopniu uczestniczy w programach wolontariatu pracowniczego i w działaniach społecznych. Tymczasem zaangażowanie społeczne wpływa na motywację do pracy, pozycję w zespole i przyjemność z życia. Dajemy ludziom możliwość zdobycia nowych kompetencji i pogłębienia rozumienia czym jest działanie społeczne. Wierzymy, że zostanie to z nimi na długo po zakończeniu projektu.

 

Poniżej prezentujemy 8 początkujących animatorów 55+, uczestników “Lokomotywy Zmian”  i ich autorskie działania społeczno-kulturalne.

Danuta Brodowska

Wojtek Chmielewski

Janina Dembińska

Marek Kurenda

Anna Lonc-Markowska

Grażyna Mizera

Maria Pokój

Zbigniew Rykowski

 

Lokomotywa Zmian

Projekt „Lokomotywa zmian. Senioralne działania środowiskowe” realizowany jest w partnerstwie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Centrum Wolontariatu w Tysvaer, Norwegia. Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji