Laboratorium ruszyło

Dziś po raz pierwszy grupa animatorów kultury (uczestników Laboratorium Animatorni) spotkała się ze swoimi coachami Martą Białek-Graczyk i Joanną Kubicką. Poznali zasady BHP eksperymentowania w naszym Laboratorium, poznali członków naszego stowarzyszenia i siebie nawzajem.

Już niedlugo przedstawimy Wam ich sylwetki, a od dziś trzymamy za nich kciuki!

Projekt “Laboartorium Animatorni” jest realizowany w ramach programu “Animatornia – biuro działań społeczno-kulturalnych”.

Zadanie jest realizowane dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy.