Laboratorium Pomysłów – zgłoś się!

MASZ POMYSŁ? → OPISZ GO I ZGŁOŚ DO LABORATORIUM → ZDOBĄDŹ DO 2 000 ZŁ. I WSPARCIE TUTORA → ZREALIZUJ SWÓJ PROJEKT → ZMIENIAJ WARSZAWĘ NA LEPSZĄ

ZGŁOŚ SIĘ. TO PROSTE.

LABORATORIUM POMYSŁÓW „ę” – inwestujemy w innowatorów społecznych i ich autorskie pomysły na społeczno-kulturalne start-upy. Laboratorium to inkubator innowacji społecznych. Stwarza przestrzeń, w której początkujący innowatorzy i animatorzy kultury (niezależnie od wieku) mogą rozwijać i wcielać w życie swoje pierwsze projekty.

Na zgłoszenia czekamy do 26 czerwca.

Formularz zgłoszeniowy dostępny TU>>

Regulamin>>

DLA KOGO?
Szukamy ludzi, który mają pomysły na nowatorskie działania społeczno-kulturalne (np.: działanie sąsiedzkie, akcję w przestrzeni miejskiej, grę miejską, działanie performatywne, usługę społeczną, działanie interdyscyplnarne). Do udziału w projekcie zapraszamy początkujących animatorów kultury, artystów, badaczy i wszystkich mieszkańców Warszawy, którzy łączą rozwijanie swoich pasji z działaniami na rzecz najbliższego otoczenia.

CO JUŻ SIĘ UDAŁO?
W ciągu sześciu lat działań naszego inkubatora wsparliśmy uruchomienie 42 projektów społeczno-kulturalnych. Zobacz projekty z poprzednich edycji100% uczestników projektów kontynuuje swoje działania i rozwija projekt lub wykorzystuje kompetencje zdobyte w trakcie programu w realizacji nowych przedsięwzięć.

CO PROPONUJEMY?

Sesje tutoringowe – spotkania i sesje tutoringowe pomogą Ci sformułować i osiągnąć stawiane sobie cele oraz wyciągać wnioski przydatne w przyszłych działaniach.

Pracę grupową – w trakcie projektu zapraszamy do uczestniczenia w spotkaniach grupowych dla wszystkich realizatorów pomysłów. Dzięki nim można wymienić się wiedzą, zainspirować i przetestować swoje pomysły na innych w trakcie twórczych rozmów.

Spotkania z ekspertami – nasi pracownicy i współpracownicy podzielą się z Tobą wiedzą i pozwolą Ci dopracować kształt projektu,  przeprowadzić diagnozę potrzeb odbiorców, połączą z instytucjami i organizacjami potrzebnymi do realizacji projektu,  pomogą w promocji przedsięwzięcia. 

Środki finansowe na realizację projektu – możesz zyskać do 2000 zł na realizację swojego pomysłu. Naszym celem jest towarzyszyć Ci we wprowadzaniu go w życie.

Skalowanie – wybrany projekt z edycji 2015 zaprosimy do dalszego rozwijania działań i skalowania jego efektów.

CO ZYSKUJESZ?

Uczestnicy poprzednich edycji projektu (w grudniu 2014 roku przeprowadziliśmy ewaluację dotychczasowych edycji)  mówią, że dzięki udziałowi zyskali:

  • Umiejętności z zakresu zarządzanie projektem – planowanie działań,  tworzenie harmonogramów, podział zadań, współpraca z podwykonawcami
  • elastyczność – umiejętność szukania rozwiązań w sytuacjach trudnych
  • znajomość narzędzi promocji – zrozumienie zasad promocji projektów, umiejętność medialnego przedstawiania swojego projektu
  • doświadczenie w prowadzeniu spotkań, szkoleń, warsztatów
  • pewność siebie i satysfakcję ze zrealizowanego i wdrożonego w życie projektu

 

Program finansowany ze środków pozyskanych w ramach kampanii 1%. Dziękujemy!