Laboratorium Animatorni: Prace domowe

“Prace domowe” to projekt dla rodziców z dziećmi.  Podczas cyklu warsztatów przyglądać się będziemy problemom związanym z przestrzenią domową i szukać dla nich rozwiązań. Zapraszamy do udziału!
Kto?

Marta Morawska – projektantka, absolwentka Instytutu Kultury Polskiej i Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W pracy projektowej najbardziej interesuje ją realna współpraca z drugim człowiekiem, znalezienie i zdefiniowanie problemu oraz rozwiązanie go w możliwie mądry sposób. Ze zrozumieniem i chęcią angażuje się w sprawy społeczne. 

Co?

Prace domowe to cykliczny projekt podejmujący temat współczesnego chałupnictwa. Tym razem będzie skierowany do rodziców z małymi dziećmi, a głównymi zagadnieniami będą problemy związane z przestrzenią domową i publiczną w momencie wejścia w nową rolę. Rodzice zostaną zaproszeni do grupy projektowej, która podczas cyklu spotkań warsztatowych wymieni doświadczenia, określi problemy, zastanowi się nad potrzebami. Efektem działań grupy będą pomysły przekute w koncepcje obiektów / rozwiązań.

Jak?

Do 6 grudnia wszyscy zainteresowani rodzice mogą zgłaszać się do udziału w projekcie. 9 grudnia odbędzie się przedświąteczne spotkanie, na których uczestnicy poznają siebie i projektantkę. Zostaną ustalone szczegóły działań i styczniowo – lutowe terminy spotkań. W trakcie warsztatów dla rodziców odbywać się będą zajęcia dla dzieci prowadzone przez Agnieszkę Kocińską. W styczniu i lutym odbędą się spotkania warsztatowe. Projekt zakończy publikacją podsumowującą działania grupy.

Z kim?

Do udziału w projekcie zaproszeni są rodzice z małymi dziećmi.

Dlaczego?

Po to żeby wspólnie i partnersko przemyśleć, przedyskutować rzeczy ułatwiające i utrudniające codzienne funkcjonowanie, a w rezultacie podjąć próbę stworzenia obiektu lub rozwiązania, który najbardziej odpowiada potrzebom.

Do 6 grudnia wszyscy zainteresowani rodzice mogą zgłaszać się do udziału w projekcie na adres: pracedomowe.projekt@gmail.com

Odwiedź stronę projektu>>>

fot. Krzysztof Pacholak

Laboratorium Animatorni to projekt Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” realizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy.