Kurs Mistrzowski “Seniorów w akcji”

Kurs Mistrzowski programu “Seniorzy w akcji” powstał z myślą o animatorach, którzy skorzystali ze wsparcia naszego konkursu i w dalszym ciągu rozwijają się, realizując projekty społeczne z udziałem osób starszych.

Wiedząc, że zaproszone na Kurs osoby dysponują ogromną wiedzą i doświadczeniem, skoncentrowaliśmy działania warsztatowe wokół wymiany myśli, refleksji i pomysłów na temat współpracy międzypokoleniowej i pracy z osobami starszymi.

Do Kursu Mistrzowskiego zaprosiliśmy wybrane grono absolwentów programu “Seniorzy w akcji” – osób z wyjątkowym doświadczeniem, które w naszej ocenie wypracowały własne metody pracy w grupie międzypokoleniowej.

Pierwszy cykl warsztatów w ramach Kursu odbył się w dniach 6-7 lipca.

Zaproszeni na warsztaty eksperci i trenerzy, wspólnie z uczestnikami zastanawiali się jak wspierać dialog międzypokoleniowy i społeczną aktywność seniorów. W ramach warsztatów zaprezentowane zostały wyniki badania „Młodzi w oczach starszych, starsi w oczach młodych”, realizowanego na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Warsztat dotyczący dialogu międzypokoleniowego Kasi Koszewskiej i Justyny Sobczyk, posłużył zebraniu dotychczasowego doświadczenia i wiedzy uczestników z zakresu pracy z różnymi grupami wiekowymi, zwłaszcza pracy z osobami starszymi oraz wspólnym wypracowaniem podstawowych, ale też uniwersalnych zasad współpracy w zespole międzypokoleniowym.

Nie zabrakło na garść inspiracji. O budowaniu społeczności przyjaznych osobom starszym opowiedziała nam dr Walentyna Wnuk, Doradca Prezydenta Miasta Wrocławia ds. Seniorów. Uczestnicy Kursu mieli okazję poznać główne założenia programu „Miasto pokoleń” oraz doświadczenia Wrocławia w budowaniu miasta przyjaznego seniorom. O doświadczeniach Poznania w tym obszarze opowiedziała uczestnikom przedstawicielka Centrum Inicjatyw Senioralnych z Poznania, Magdalena Krysińska-Sowa.

Blok ten podsumował niejako warsztat z partycypacji – „Wspólne decydowanie – jak wspierać udział osób starszych w życiu publicznym?”, podczas którego próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, na czym polega partycypacja i na jakich polach działania społecznego można ją wykorzystać.

Druga, ostatnia sesja warsztatów w ramach Kursu Mistrzowskiego, zaplanowana jest na 21-22 września 2012. Więcej o programie na www.seniorzywakcji.pl