Kongres Obywatelski: sesja otwierająca z Martą Białek – Graczyk

26 października w Warszawie obędzie się już VIII Kongres Obywatelski. Jest on trwałą płaszczyzną spotkań, dialogu, refleksji i samodoskonalenia Polaków organizowaną przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i indywidualnymi ze sfery gospodarki, nauki i sektora pozarządowego.

Kongres Obywatelski jest też niesformalizowaną wspólnotą Polaków, którzy uczestnicząc w jego spotkaniach akceptują jego formułę i poprzez swoje głosy są współtwórcami jego przesłań.

Z przyjemnością informujemy, że panelistką sesji otwierającej Kongres będzie prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” – Marta Białek – Graczyk.

Jak uczyć się od siebie nawzajem w relacji mistrz-uczeń? from IBnGR on Vimeo.

Materiały prasowe od organizatora.