Konferencja Medialna EduAkcja Warszawy

Temat przewodni tegorocznej konferencji Medialna EduAkcja Warszawy sformułowaliśmy w formie pytania: „Jak nowe media pomagają w zmianie społecznej?”. Chcemy wspólnie zastanawiać się, jak krytycznie i twórczo korzystać z nowych mediów i technologii, żeby rozwijać siebie i innych, wprowadzać społeczne zmiany i kształtować postawę obywatelską. Proponujemy spojrzenie na nowe media i technologie jak na narzędzia, które mogą pomóc kształtować otaczającą nas rzeczywistość, a także postawy – zarówno ludzi młodych, jak i dorosłych.

Nasze spotkanie będzie okazją do zadania pytań o relacje między społeczeństwem obywatelskim a społeczeństwem informacyjnym, o dostęp do zasobów, o granice wolności w sieci, o to jak edukować za pomocą mediów. Czy i czym różni się edukacja za pomocą mediów od edukacji o mediach? Jak ruch makerski wpływa na postawy konsumpcyjne? Jak istniejące aplikacje i nowe technologie wykorzystywać w kulturze i edukacji?

Codziennie poprzez media lub bezpośrednio w naszym otoczeniu możemy obserwować, jak na naszych oczach dokonują się ważne społecznie zmiany. Media mają ogromny wpływ na ten społeczny ruch. Jesteśmy przekonani, że właśnie w tym momencie warto wspólnie zastanowić się, jakie znaczenie ma refleksyjna edukacja o mediach i poprzez media, w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi może ona wpływać na społeczną zmianę.

Dwa lata temu podczas pierwszej Medialnej EduAkcji mapowaliśmy tematy oraz instytucje i organizacje, które zajmują się tematem edukacji medialnej. Teraz chcemy zastanowić się po co nam edukacja medialna – zarówno nam jak jednostkom, jako i społeczeństwu. Konferencja jest spotkaniem różnych środowisk, które albo zajmują się edukacją medialną albo wykorzystują media jako narzędzia. Do udziału w spotkaniu zapraszamy animatorów, edukatorów, urzędników i nauczycieli z domów kultury, bibliotek, stowarzyszeń, fundacji, teatrów, muzeów, innych instytucji kultury, placówek oświatowych, szkół, przedsiębiorstw i grup nieformalnych. Chcemy kontynuować dyskusję, jak skutecznie realizować Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, aby stał się realnym wsparciem i narzędziem w podnoszeniu jakości edukacji medialnej w Warszawie.

Współorganizatorami wydarzenia są: Warszawski Program Edukacji Kulturalnej i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę.

Data: 30.10.2017

Miejsce: Mediateka START- META, ul. Szegedyńska 13 A

Rejestracja: https://medialnaeduakcja.evenea.pl

Wydarzenie na FB.

 

Program:

10:00-10:15 – rozpoczęcie konferencji

10:15-12:30 (z przerwą) wystąpienia eksperckie

12:30-13:00 przerwa

13:00-15:00 praca stolikowa (6 stolików)

15:00-15:15 przerwa

15:15-16:15 podsumowanie pracy stolikowej i zakończenie konferencji

 

STOLIK I – Otwarta edukacja w wirtualnej rzeczywistości

Prowadząca: Katarzyna Górkiewicz (Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Nowoczesna Polska)

Dziś wszyscy jesteśmy uczniami i nauczycielami, twórcami i odbiorcami, a dzięki internetowi oraz nowym technologiom dzielenie się wiedzą jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Konsekwencją takiego sposobu myślenia jest tworzenie i korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych. U podstaw rozumienia otwartej edukacji leży chęć i gotowość do dzielenia się: wiedzą, umiejętnościami, wsparciem i zasobami. Żeby było to możliwe potrzebna jest odpowiednia kultura pracy, oparta na zaufaniu i porozumieniu. Jak korzystać z otwartych zasobów edukacyjnych? Jak zmieniają one sposób pracy i jak wpływają na postawy i kompetencje? Czego nowego możemy się dzięki otwartości nauczyć?

 

STOLIK II – Otwartość jako narzędzie zmiany społecznej

Prowadząca: Aleksandra Janus (Centrum Cyfrowe: Projekt Polska)

Moderatorka: Weronika Sarnowska

Rozwój technologii bezpowrotnie zmienił sposób, w jaki uczymy się, korzystamy z kultury i uczestniczymy w życiu społecznym. Zmienił także nasze potrzeby względem instytucji, które pomagają realizować te potrzeby. Internet oferuje dostęp do wielu zasobów, które wcześniej były poza naszym zasięgiem, ale jednocześnie cyrkulacja treści w sieci pozostaje szarą strefą, a prawo (w tym prawo autorskie) nie zostało dostosowane do nowych realiów wymiany. Dlatego otwartość – w tym nie tylko otwartość prawna, ale także powiązana z nią otwartość na potrzeby różnych potencjalnych grup odbiorców – to wartość, której nie powinno zabraknąć w żadnych projektach kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Będziemy rozmawiać o tym, co oznacza otwartość i w jaki sposób może wspierać działania – kulturalne, edukacyjne i społeczne – nastawione na zmianę społeczną.

 

STOLIK III – Kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich za pomocą aplikacji mobilnych i mediów społecznościowych

Prowadzące i moderatorki: Karolina Śmigiel (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”), Sylwia Żółkiewska (Latająca Animatorka Kultury, Fundacja Culture Shock)

Czy chcemy słuchać dziś głosu młodych ludzi? Czy mają oni przestrzeń do tego, by wyrażać siebie, swoje poglądy i swoje zdanie? Czy jeśli nie głosujesz, możesz mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość i ją zmieniać? Punktem wyjścia pracy stolikowej będzie zrealizowany wspólnie z młodzieżą z Jarocina projekt Polska Lab. Młodzi stworzyli kampanię medialną, która miała opowiedzieć mieszkańcom ich miasta o tym, co warto w nim zmienić, jak stworzyć miejsce spotkań dla młodych i jak miałoby ono wyglądać. Na tym przykładzie zastanowimy się, jak wykorzystywać darmowe aplikacje do tworzenia multimediów, by prezentować pomysły młodych ludzi. Jak oddać im głos? Stworzymy projekty kampanii medialnych, które wykorzystują potencjał mediów społecznościowych (Facebook, Snapchat, Instagram) oraz mogą ułatwić promowanie i komunikowanie pomysłów młodych ludzi. Zaprezentujemy proste narzędzia do tego, by dzielić się opiniami, poglądami, inicjować dyskusje, które są dla nas ważne, pokażemy jak sprawić, by za pomocą aplikacji i mediów społecznościowych wpływać na rzeczywistość.

 

STOLIK IV – Narzędzia social media w działaniu

Prowadząca: Anna Kalinowska (SWPS)

Moderatorka: Anna Diduch

Profil, Snapchat czy Stories? Która forma komunikacji jest dziś najpopularniejsza dla osób dorastających już w czasach Facebooka? W 2010 roku ukazał się raport „Młodzi i media”, diagnozujący praktyki medialne młodych użytkowników sieci. Od tej pory wiele się zmieniło, a będzie się zmieniać jeszcze bardziej dynamicznie. Jakie zmiany dostrzec można w czasie niespełna dekady? Czy klikana obecność odzwierciedla faktyczne zaangażowanie? W jaki sposób młodzi ludzie komunikują swoje poglądy i uczą siebie nawzajem aktywizacji społecznej on-line?

Podczas pracy stolikowej, uczestnicy w 3 podgrupach będą mieli za zadanie przygotować komunikację wydarzenia na konkretne narzędzie najpopularniejsze wśród młodych użytkowników sieci. Wnioski z tego zadania pozwolą na refleksję nad praktycznym zastosowaniem mediów społecznościowych w aktywizacji społecznej. Wspólne działanie uczestników będzie odsłaniało specyfikę komunikacyjną mediów społecznościowych w kontekście przytoczonego raportu „Młodzi i media”. Zaprezentuje również przestrzeń zmiany, jaka dokonała się od momentu publikacji.

 

STOLIK V – Nowe technologie w służbie społeczeństwa

Prowadzący: Maciej Naskręt (Stowarzyszenie Robisz to/FABLAB powered by Fundacja Orange)

Moderatorka: Dagmara Gortych

Na przełomie kilku ostatnich lat, znacząco zwiększa się̨ dostępność́ do nowych technologii. Mikro-komputery, zestawy elektroniczne, drukarki 3d czy plotery laserowe nie są̨ już̇ tak nieosiągalne dla szkół czy instytucji publicznych jak wcześniej. Projekty unijne, o które aplikują̨ powyższe, pomagają̨ wyposażyć́ pracownie w nowoczesny sprzęt do prototypowania. Na terenie Polski zauważyć́ można również̇ wzrost liczby pracowni typu FabLab, Makerspace, czy modnych ostatnio Szop. Tworzone są one oddolnie, przez ludzi z pasją. Jak wykorzystać ten potencjał, by uczyć postaw społecznej odpowiedzialności? Czy te nowinki technologiczne są tylko przyjemną zabawą, czy mogą służyć celom edukacyjnym, społecznym? W trakcie pracy stolikowej zastanowimy się, jakie narzędzie technologiczne wykorzystać, by odpowiadać na konkretne potrzeby i problemy społeczne. Będziemy tworzyć prototypy w kontekście konkretnych wyzwań społecznych. Proces tworzenia technologii i wykorzystywania technologicznych narzędzi może być punktem wyjścia do dyskusji o społeczeństwie konsumpcyjnym i potrzebach społecznych różnych grup. Zastanowimy się, jak inicjować wspólnie rozmowę o nich, używając nowych technologii.

 

STOLIK VI – Internetowa mowa nienawiści

Prowadząca: Joanna Grabarczyk (HejtStop, Projekt: Polska)

Moderator: Łukasz Anders

Jak kształtować bezpieczną dyskusję i relacje w Internecie? Jakie obowiązki spoczywają na nas jako twórcach komunikatów w Internecie? Czym różni się mowa nienawiści od obrażania? Jak nie stać się sprawcą przestępstw w Internecie. Ja bronić się przed mową nienawiści? Co powinniśmy zrobić, gdy ktoś atakuje naszych najbliższych lub zupełnie obcą osobą? Jak w dobie brutalizacji mediów społecznościowych pozostać przyzwoitym człowiekiem? Odpowiedzi na te pytania każdemu przysparzają trudności. Warto poszukać na nie odpowiedzi, czym spróbujemy zająć się w ramach pracy stolikowej. Będziemy rozmawiać zarówno o praktyce, jak i o wartościach.