Konferencja “Archipelag Pokoleń. Świat zmieniają ludzie z pasją!”

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza na konferencję o współpracy międzypokoleniowej, która odbędzie się 12 października w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie.

Konferencja stanowi okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy realizatorami międzypokoleniowych działań. W gronie animatorów i ekspertów przyjrzymy się dobrym praktykom i trudnościom w prowadzeniu międzypokoleniowych inicjatyw. Będziemy rozmawiać o  korzyściach i znaczeniu działań łączących pokolenia w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Podczas konferencji zaprezentujemy podręczniki o metodach pracy z grupami różnorodnymi wiekowo i pierwszy w Polsce kurs on-line przygotowujący animatorów do realizacji własnych działań łączących pokolenia. Kurs oraz publikacje powstały w oparciu o 10 letnie doświadczenia Konkursu „Seniorzy w akcji”: inkubator + dotacje prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz w oparciu o doświadczenia zagranicznych partnerów: Beth Johnson Foundation, Linking Generations Northern Ireland oraz Kreisau Initiative dzięki wsparciu ze środków Erasmus +.

Konferencja skierowana jest do animatorów i edukatorów zainteresowanych rozwijaniem działań międzypokoleniowych m.in: pracowników bibliotek, domów kultury,  muzeów, nauczycieli, liderów organizacji pracujących z młodzieżą, słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, liderów organizacji seniorskich. Planujemy udział ok 120 osób z całej Polski.

Podczas Targowiska Inspiracji  i sesji Dobrych Praktyk o swoich doświadczeniach i pomysłach na łączenie pokoleń opowiedzą animatorzy projektów z całej Polski – nagrodzonych m.in. w konkursie „Seniorzy w akcji” czy „Uniwersytety trzeciego wieku dla społeczności”. A podczas warsztatów uczestnicy konferencji zdobędą konkretne umiejętności związane z integracją grupy czy przełamywaniem stereotypów wiekowych.

 

>>> ZAPISY NA KONFERENCJĘ! <<<

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI:

12/10/2017, Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56, Warszawa

09.30 – 10.00 – rejestracja, poznawanie się przy kawie i herbacie

10.00 – 11.30 – powitanie, panel dyskusyjny „Współpraca międzypokoleniowa jako narzędzie rozwiązywania lokalnych problemów”

11.30 – 11.45 – przerwa

11.45 – 13.30 – sesja równoległych warsztatów część 1

Warsztat 1: Jak przełamać stereotypy? Jak czerpać z różnorodności grupy?
Warsztat 2: Przełamywanie lodów, pierwsze spotkanie międzypokoleniowe.
Warsztat 3: Moje postawy wobec wieku. Moje motywacje do rozwijania działań międzypokoleniowych
Warsztat 4: Prezentacje projektów międzypokoleniowych

13.30 – 14.30 – obiad

14.30 – 15.30 – targi inspiracji (konsultacje i rozmowy z realizatorami międzypokoleniowych działań z całej Polski)

15.30 – 17.15 – sesja równoległych warsztatów część 2

Warsztat 1: Jak przełamać stereotypy? Jak czerpać z różnorodności grupy?
Warsztat 2: Przełamywanie lodów, pierwsze spotkanie międzypokoleniowe.
Warsztat 3: Moje postawy wobec wieku. Moje motywacje do rozwijania działań międzypokoleniowych
Warsztat 4: Prezentacje projektów międzypokoleniowych

17.15 – 17.30 – zakończenie

 

Konferencja podsumowuje działania dwuletniego partnerstwa strategicznego „Archipelag Pokoleń. Kurs praktyk międzypokoleniowych dla animatorów i edukatorów”, sfinansowane w ramach Kluczowej Akcji 2 unijnego programu Erasmus+. Stworzyły go trzy organizacje: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (Polska), Beth Johnson FoundationLinking Generations Northern Ireland (Wielka Brytania) oraz Kreisau-Initiative (Niemcy). 

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Konferencja jest  okazją do świętowania 10 lat konkursu „Seniorzy w akcji”: inkubator +dotacje prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.