Kolejna odsłona projektu Displaced in Media w Sevilli

W dniach 26-27 lutego 2018 odbędzie się Hackcamp Displaced in Media, którego głównym organizatorem jest ZEMOS98 i European Cultural Foundation. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Displaced in Media, którego jesteśmy partnerem. Celem projektu jest włączenie uchodźców, migrantów i mniejszości narodowe i etniczne do publicznej sfery – rozumianej szeroko jako media, edukacja, społeczny i polityczny aktywizm.

Podczas spotkania w Sevilli będziemy pracować metodologią „hackcamp”, która ma na celu wymianę doświadczeń, wiedzy i dróg działania w odpowiedzi na stawiane sobie w projekcie wyzwania. Najważniejsze metodologiczne zasady:

- ufamy zbiorowej inteligencji i wymianie wiedzy;

- każdy jest ekspertem, każda wiedza jest cenna, unikamy rozróżnienia na ekspertów i nie-ekspertów;

- jesteśmy otwarci na pomysły innych i na różnorodność;

- łączymy doświadczenie i praktykę opartą na wspólnym dobru;

- oprócz języka mówionego i pisanego, używamy języka wizualnego.

W spotkaniu wezmą udział Karolina Śmigiel – koordynatorka projektu i Katarzyna Bojarska – korespondentka Displaced in Media z Polski, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, w Zespole do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności, członkini Uniwersytetu Muri im. Franza Kafki. Autorka tekstów i przekładów zainteresowana relacjami sztuki, literatury, historii i psychoanalizy.

Więcej o Displaced in Media na stronie projektu.