Kod Pokoleń: spotkania z seniorami

W ostatnim czasie ekipa z Kodu Pokoleń podjęła działania mające na celu nawiązanie kontaktu z szerszym gronem seniorów na Żoliborzu. 16 października odwiedzili dom seniora “Piękny Brzeg”  przy ulicy Popiełuszki 16. Była to dobra szansa, by poznać seniorów z klubu “Przy kominku”, przybliżyć ideę projektu i zachęcić do podzielenia się swoimi wspomnieniami. Seniorzy odnieśli się do projektu z entuzjazmem. Większość wyraziła chęć uczestnictwa i wszyscy byli mile zaskoczeni, że taki pomysł powstał oddolnie z inicjatywy młodych ludzi. Na koniec, aby pokazać jak wyglądają rozmowy przeprowadzane z seniorami, przedstawiony został jeden z nagranych wcześniej wywiadów. Wspomnienia dotyczyły potańcówek w Lasku Bielańskim organizowanych w latach pięćdziesiątych . Członkowie klubu bardzo się tym nagraniem zainteresowali i po odsłuchaniu całości żywiołowo je komentowali. Tydzień później wszyscy spotkali się ponownie, gdy chłopaki z Kodu Pokoleń przyszli złożyć życzenia z okazji Dnia Seniora. Obecnie w planach są już kolejne wizyty w domu “Piękny Brzeg”. Tym razem przeprowadzane będą indywidualne rozmowy mające na celu zebrać liczne ciekawe historie. Trzymamy kciuki!

Projekt “Kod Pokoleń” jest realizowany w ramach „Laboratorium Animatorni” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy.