Katarzyna Wala

Członkini zespołu projektu “Generator Innowacji. Sieci Wsparcia”, w którym pełni funkcję Metodyczki ds. Badań i Ewaluacji. Etnografka, animatorka, badaczka jakościowa, specjalizuje się w badaniach typu design research (badaniach zakorzenione w procesach projektowych – Design Thinking, Service Design Thinking). Od 2012 roku zaangażowana w działanie Sieci Latających Socjologów i Animatorów Kultury.