INSTRUKCJA POWROTU MACEWY

Podczas II wojny światowej oraz przez pewien czas po jej zakończeniu na masową skalę niszczono w Polsce nagrobki żydowskie i używano ich jako budulca dróg, murów czy chodników. Dotyczyło to zarówno przestrzeni publicznych, jak i prywatnych.

60 lat po wojnie problem ten wciąż pozostaje widoczny. Równocześnie w całej Polsce niezwykle aktywnie działają organizacje i osoby prywatne, starające się o ratowanie materialnych śladów pamięci.

W październiku 2010 roku w CSW”Zamek Ujazdowski” otwarta zostanie wystawa fotograficzna “Macewy codziennego użytku”autorstwa Łukasza Baksika. Celem wystawy nie jest piętnowanie czy wskazywanie palcem konkretnych miejsc na mapie. Organizatorom zależy na pokazaniu skali problemu, który w równym stopniu dotyczy wielu dawnych sztetli, jak i dużych miast.

Celem Programu Edukacyjnego „Instrukcja Powrotu“ jest zainicjowanie (a w miejscach, gdzie pierwsze kroki zostały już poczynione – wzmocnienie) procesu przenoszenia macew na lokalne cmentarze żydowskie.
W grupie 10 miejscowości, gdzie praca z lokalną pamięcią została już zainicjowana, powstaną “Instrukcje Powrotu”informujące o tym gdzie może się zgłosić lub w jakie miejsce odnieść macewę każdy, kto zechce przyłączyć się do działania. Tam, gdzie uda się przeprowadzić zorganizowane akcje, powstanie dokumentacja fotograficzna. Zdjęcia zostaną dołączone do wystawy i będą stanowiły jej kontrapunkt – zbiór dobrych praktyk i przykład na to, jak odpowiedzialnie można dziś prowadzić działania wokół lokalnej pamięci.

Organizatorem wystawy “Macewy codziennego użytku”, połączonej z wydawnictwem albumowym, debatą oraz stroną internetową www.matzevot.com, jest Fundacja Uptown.

Program Edukacyjny “Instrukcja Powrotu” jest koordynowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę w partnerstwie z Fundacją Uptown.

Program realizowany jest dzięki dotacji Muzeum Historii Polski w ramach Programu “Patriotyzm Jutra”.

WEJDŹ NA STRONĘ PROJEKTU>>