Innowacje wobec starości – praktyczne seminarium

Chcielibyście poprawić jakość życia seniorów i ich opiekunów w swojej miejscowości, lokalnej społeczności lub myślicie, że instytucja w której pracujecie mogłaby się podjąć takiego działania? Zapraszamy na Praktyczne Seminarium “Innowacje wobec starości”, które odbędzie się 23 – 24 majaWarszawie.

W czasie seminarium:

- poznacie innowacyjne, sprawdzone, przetestowane rozwiązania wypracowane w ramach projektu “Generator Innowacji. Sieci wsparcia”

- porozmawiacie z ich autorami, zapytać o praktyczny wymiar wdrożenia pomysłu;

- spotkacie się z ekspertami związanymi z tematami starzenia się i tworzenia dobrych warunków życia dla osób starszych oraz wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań do samorządów, instytucji i organizacji.

Jeśli reprezentujesz:

- jednostki samorządu lokalnego (gminy i powiaty);

- jednostki organizacyjne pomocy społecznej, w tym ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie;

- samorządowe instytucje kultury;

- jednostki systemu oświaty i placówki wychowania pozaszkolnego;

- jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego: dzielnice, osiedla, sołectwa;

- organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

- podmioty ekonomii społecznej;

- przedsiębiorstwo.

i widzisz potrzebę wdrożenia nowych rozwiązań na rzecz osób starszych w Twoim otoczeniu, zgłoś chęć uczestnictwa, wypełniając FORMULARZ.

Na zgłoszenia udziału w seminarium czekamy do 19.05.2019. Liczba miejsc jest ograniczona. Będziemy potwierdzać uczestnictwo mailowo lub telefonicznie.

Seminarium odbędzie się w Przestrzeni from Facebook (Koszykowa 61, Warszawa)

Co czeka uczestników seminarium?

- pokazy innowatorów, którzy zaprezentują innowacje wypracowane w ramach projektu “Generator Innowacji. Sieci wsparcia”;

- materiały dotyczące innowacji;

- możliwość indywidualnych rozmów z pomysłodawcami innowacji;

- udział w debatach, dyskusjach dotyczących tematu opieki nad osobami starszymi i sytuacji osób starszych oraz potencjalnymi możliwościami poprawy jakości ich życia;

- możliwość spotkania z zespołem projektu “Generator Innowacji. Sieci wsparcia” z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “Ę”

- informacje o konkursie „BEZPŁATNE DORADZTWO – dla zainteresowanych realizacją innowacji

- kreatywna i inspirująca atmosfera, wymiana doświadczeń;

- zaświadczenie o uczestnictwie w seminarium.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Gwarantujemy catering w trakcie trwania seminarium. Nie pokrywamy kosztów noclegów i dojazdu.

Więcej informacji o innowacjach i program wydarzenia:  http://sieciwsparcia.pl/