I Am Europe

W ramach projektu I AM Europe spotkaliśmy się na pierwszych warsztatach. Dwudziestu dziewięciu animatorów i liderów lokalnych z całej Polski zebrało się w Warszawie. Zbierali dobre i skuteczne praktyki, które wykorzystują w swoich działaniach lokalnych. Dyskutowali o ważnych kwestiach, które warto poruszać w dialogu na poziomie europejskim. Szukali odpowiedzi na pytanie, co to znaczy być aktywnym obywatelem w Europie.

To pierwszy krok w projekcie. Przed nami kolejne spotkania, tym razem już międzynarodowe. Pierwsze z nich w Antwerpii 22-24. marca. Poznamy reprezentantów grup uczestników z innych krajów oraz ich sposoby na skuteczne działania, poszukamy wspólnych wartości.

fot. Agnieszka Salomończyk