GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA.Wyniki oceny merytorycznej pogłębionych opisów pomysłów

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy ocenę merytoryczną pogłębionych opisów pomysłów złożonych w konkursie „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia”. Poniżej zamieszczamy zestawienie pomysłów zakwalifikowanych do czwartego etapu konkursu, w którym pomysłodawcy pracują nad dalszym rozwojem swoich innowacji (prototypów), korzystając ze zindywidualizowanego wsparcia – tutorów, badaczy, ekspertów. Szczegółowe informacje o dalszych krokach zostaną wysłane w korespondencji mailowej.

Do IV etapu rekrutacji zakwalifikowaliśmy 37 pomysłów (projekty, które otrzymały 85,5 pkt i więcej).

Nie przewidujemy możliwości odwoływania się od wyników merytorycznej oceny zgłoszeń. Pomysłodawcy, których zgłoszenie w wyniku oceny merytorycznej nie przeszło do kolejnego etapu konkursu, mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem na adres e-mail: sieciwsparcia@e.org.pl o przedstawienie opisowej oceny i uzasadnienia decyzji Komisji.

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem konkursu lub decyzjami Komisji na poszczególnych etapach Programu prosimy kierować na adres: sieciwsparcia@e.org.pl.

Wszystkim 52 pomysłodawcom, którzy uczestniczyli w warsztatach Generator pomysłów oraz złożyli pogłębione opisy pomysłów dziękujemy za udział w naszym konkursie, wysiłek włożony w przygotowanie opisów projektów i życzymy powodzenia w realizacji pomysłów.

 Lista wyników oceny merytorycznej pogłębionych opisów pomysłów

Więcej na stronie: www.sieciwsparcia.pl