Dzień Opiekuna Rodzinnego

Dziś obchodzimy Dzień Opiekuna Rodzinnego. Blanka Długi, jedna z naszych innowatorek społecznych, opowiada o swoim projekcie – “Pakiecie opieki wytchnieniowej” – zrealizowanym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku. Pomysł, jako jeden z czterech, został wybrany do upowszechnienia. Autorka otrzyma również środki finansowe z programu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia”.

„Pakiet opieki wytchnieniowej” to innowacja odpowiadająca na brak świadomości potrzeby i umiejętności szukania wytchnienia w trakcie długotrwałego sprawowania opieki nad osobą starszą zależną. Opiekunowie mają trudności z wygospodarowaniem czasu dla siebie. Ograniczają kontakty z pozostałymi członkami rodziny, sąsiadami, przyjaciółmi czy rówieśnikami i przez to doświadczają osamotnienia i wyczerpania. Ich potrzeby są minimalizowane i wypierane, gdyż priorytetem są zawsze problemy zależnego seniora. Osobom opiekującym brakuje także wiedzy i umiejętności przydatnych do załatwiania spraw urzędowych, dotyczących kwestii zarówno osoby niesamodzielnej, jak i swoich. Opiekunowie często nie potrafią prosić o pomoc i dochodzić swoich praw.

Jednym z głównych powodów wymienionych trudności jest brak adekwatnego wsparcia skierowanego do owej grupy osób. Dodatkowo, brak wystarczającej wiedzy i przygotowania (medycznego, psychologicznego, prawnego itp.), a także oczekiwania otoczenia, że opiekun ze wszystkim poradzi sobie sam, znacznie pogarszają sytuację.

Pomysł i motywację do przygotowania  „Pakietu opieki wytchnieniowej” przyniosło samo życie. Pewnego dnia, przyszła do Ośrodka kobieta z dwiema dużymi paczkami proszku do prania, usiadła na krześle i na moje pytanie w czym mogę jej pomóc, odpowiedziała, że nie chce jej się żyć. Dowiedziałam się, że pani Maria od kilku lat opiekowała się schorowaną matką. Z domu wychodziła wyłącznie w celu załatwienia spraw dotyczących chorej. Pani Maria nie umiała określić czego potrzebuje. Poczułam się bezsilna. Jako pracownik socjalny widziałam jak bardzo trzeba jej pomóc, a z drugiej strony, nie miałam żadnej oferty, która byłaby dla niej satysfakcjonująca. Z bezradności zaprosiłam ją na grupę wsparcia rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, którą wówczas prowadziłam. Ku mojemu zdziwieniu, Pani Maria przyszła i została w niej do końca. Zmieniła się nie do poznania– wspomina Blanka Długi.

Umiejętność wytchnienia

Działania w ramach pakietu obejmują trzy obszary: obszar wsparcia psychologicznego, obszar edukacyjny i rehabilitacyjno-zdrowotny. Razem tworzą kompleksowe rozwiązanie, pozwalające doświadczyć wytchnienia, a tym samym zminimalizować wypalanie się w roli opiekuna. „Pakiet opieki wytchnieniowej” to więc zajęcia innowacyjnej grupy wsparcia (po której zakończeniu opiekunowie mają możliwość spotykania się raz w miesiącu w grupie samopomocowej „Srebrnego klubu”), szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs opieki nad chorym w domu oraz pakiet badań diagnostycznych dla opiekuna, a także pakiet zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych. Opiekunowie dowiadują się o formach i zakresie pomocy, poznają sposoby postępowania z osobą zależną, są zmotywowani do dalszych wysiłków na rzecz sprawowania opieki nad seniorem, a przy tym potrafią zatroszczyć się o swoje potrzeby i uczą się szukać wytchnienia dla siebie.

Srebrny Klub działa od 30 maja br. Wyjście do Klubu jest świętem. Widzę, jak kobiety te pięknieją i ile spraw, dotyczących ich życia są w stanie zorganizować. Klub jest miejscem, w którym spotykają się osoby z podobnymi problemami, jednak każda z nich jest na innym etapie i ma swoje niepowtarzalne doświadczenie SIŁACZKI, i tym doświadczeniem, siłą i mądrością potrafi się dzielić z innymi. – wspomina Blanka Długi.

Jak pakiet odbierany jest przez opiekunów?

Innowacja przeszła fazę testów. Dotychczasowi uczestnicy wykazali, że całość jest angażująca, dostosowana do ich potrzeb i stanowi realne wsparcie dla opiekunów osób starszych zależnych. Opiekunowie podkreślali wielokrotnie, że dla nich wyjście z domu i spotkanie z innymi jest nieocenioną wartością projektu.

Z opiekunami spotykamy i utrzymujemy stały kontakt, pomimo zamknięcia projektu. Wspólne doświadczenia tak je zbliżyły, że obecnie utrzymują relacje zbliżone do tych, jakie panują w rodzinie, zaliczając również mnie do członków tej „nowej rodziny” – i powiem szczerze, ja też tak czuję. – opowiada Blanka Długi.

Co dalej?

Opracowany w ramach projektu, innowacyjny i kompleksowy „Pakiet opieki wytchnieniowej” będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku dla kolejnej grupy 10 opiekunów. Rozpoczęcie naboru planowane jest w lutym 2019 r. tak, by wczesną wiosną wdrożyć działania. Wszystkie narzędzia są już opracowane, sprawdzone i przetestowane. Inicjatywa otrzymała także przychylność władz Miasta Rybnika (deklaracja zabezpieczenia finansowego) oraz zainteresowanie ze strony osób sprawujących opiekę nad niesamodzielnym członkiem rodziny.

Informacja o „Pakiecie opieki wytchnieniowej” będzie dostępna na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku w zakładce Grupy wsparcia. Szczegóły można uzyskać w Zespole Grupowej Metody Pracy Socjalnej – pod numerem telefonu 513 151 943.

Pełna lista innowacji wybranych do upowszechnienia znajduje się na stronie www.sieciwsparcia.pl.

Projekt “Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem projektu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji”.