Dyskusje: Seks, Szczęście, Społeczeństwo

 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę’ i Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW otwierają przestrzeń kawiarni na spotkania międzypokoleniowe.

W ramach projektu Archipelag Pokoleń zapraszamy na dyskusje wokół zmian zachodzących we współczesnym świecie.

SEKS / SZCZĘŚCIE / SPOŁECZEŃSTWO

moderacja: dr Magdalena Rosochacka – Gmitrzak

 

SPOŁECZEŃSTWO aktywność obywatelska osób dojrzałych

22 listopada, godz. 18:00 Klubokawiarnia Towarzyska, ul.Zwycięzców 49

goście: Barbara Imiołczyk Główny Koordynator ds Komisji Ekspertów i Rad Społecznych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Maria Rogaczewska Projekt Społeczny 2012 UW, Halina Kowalska, aktywna seniorka

 

SZCZĘŚCIE satysfakcja, poczucie spełnienia

30 listopada, godz. 18:00 Sztuki&Sztuczki, ul.Szpitalna 8

goście:

Dj Wika - Djka, pracuje z seniorami,

Dariusz Bugalski – dziennikarz, pisarz, prezenter radiowo – telewizyjny, prowadzi audycję radiową Klub Trójki

moderacja: dr Magdalena Rosochacka – Gmitrzak

 

SEKS ciało, intymność, seksualność, dojrzałość

7 grudnia, godz. 18:00 PAŃSTWOMIASTO, ul.Andersa 29

Mariola Bieńko – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Katedrze Studiów Rodziny i Patologii Społecznej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na socjologii małżeństwa i rodziny, zagadnieniach intymności i seksualności człowieka oraz szeroko rozumianej edukacji seksualnej we współczesnym społeczeństwie. Uczestniczyła w realizacji kampanii społecznych, programów badawczych i ewaluacyjnych dotyczących współczesnych problemów społecznych. Przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat intymności.

Monika Redzisz – fotografka i dziennikarka, połowa duetu Zorka Projekt.

moderacja: dr Magdalena Rosochacka – Gmitrzak

 

Zapraszamy także na dyskusję podsumowującą organizowaną przez uczestników Archipelagu Pokoleń 13 grudnia o godz.18:00

WSTĘP WOLNY

 

Więcej informacji: http://archipelagpokolen.pl/

ARCHIPELAG POKOLEŃ to platforma edukacyjna 50+ stworzona i realizowana przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. To nowatorska propozycja zajęć i twórczej aktywności skierowana do Warszawiaków powyżej 50 roku życia. Współcześni Seniorzy to osoby, które szukają dla siebie nowej formuły działań, chcą mieć kontakt z ludźmi w różnym wieku, nie chcą zamykać swej aktywności jedynie w gronie rówieśników. W ramach projektu odbywają się cykle wykładów, warsztatów, debat i spacerów.

Organizator: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”

Partner: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Emporia

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st.Warszawy.

Projekt współfinansuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej