Debatowaliśmy o edukacji wizualnej

Za nami debata WIZJONERZY, poświęcona wyzwaniom formalnej i nieformalnej edukacji wizualnej w Polsce.

Debata skierowana była do animatorów, edukatorów, nauczycieli, pracowników bibliotek i instytucji kultury oraz do wszystkich osób, które prowadzą lub chcą prowadzić działania z wykorzystaniem szeroko rozumianego filmu i fotografii.

W czasie spotkania stawialiśmy sobie pytanie o to, jak twórczo i mądrze sięgać po narzędzia wizualne w edukacji pozaformalnej i formalnej. Jak używać filmu nie tylko do ilustrowania, ale do twórczego analizowania i przeżywania rzeczywistości? Jak film czy fotografia mogą stać się narzędziami, po które sięgają nie tylko „specjaliści”, ale wszyscy, chcący w twórczy sposób ?

W debacie, prowadzonej przez Magdę Sendecką, wzięli udział:

Natalia Bugalska –– koordynatorka projektów edukacyjnych w Narodowym Instytucie Audiowizualnym, pracująca m.in. przy realizacji programu NINATEKA EDU.

Anna Równy – edukator filmowy i medialny; konsultant metodyczny Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej i Fundacji Legalna Kultura, współpracująca z wieloma instytucjami zajmującymi się edukacją filmową, autorka scenariuszy metodycznych i tekstów o tematyce filmoznawczej;

Paweł Kula – współtwórca szczecińskiego stowarzyszenia Oswajanie Sztuki. Realizuje projekty artystyczne oraz prowadzi działania edukacyjne z elementami fotografii i filmu animowanego. W obu tych dziedzinach wykorzystuje własnoręcznie konstruowane zabawki optyczne oraz nietypowe materiały światłoczułe.

Maciej Jakubczyk – Członek Zarządu Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Socjolog. Film interesuje go przede wszystkim jako podstawa do rozmowy. W Nowych Horyzontach oprócz projektów edukacyjnych koordynuje również działalność dystrybucyjną.

Dorota Borodaj – członkini Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, koordynatorka projektu Polska.doc w ramach Spółdzielni Młodych Twórców – alternatywnego studia produkcyjnego, wspierającego młodych twórców dokumentalnych. Członkini zespołu Latających Animatorów
Kultury.

Debata odbyła się w ramach Festiwalu Planete + Doc.

Zapraszamy na pokaz filmów zrealizowanych w ramach projektu “Remapping Europe” oraz “Live Cinema Show” odbywający się w ramach Festiwalu Planete + Doc.

fot. Agnieszka Kokowska